Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych
u 80 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej i Koniecpolu poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty oraz zajęcia rozwijające dla uczniów przy wykorzystaniu metody eksperymentu w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych wyposażonych w sprzęt i narzędzia do nauczania. Ponadto wzrost kompetencji i kwalifikacji
u 7 nauczycieli.


Dofinansowanie projektu z UE: 422 626,50 zł

Rekrutacja do projektu