Kadra

 1. mgr Edyta Młyńska - dyrektor Zespołu Szkół, nauczyciel języka niemieckiego
 2. mgr Agnieszka Wójcik - zastępca dyrektora, nauczyciel bibliotekarz
 3. mgr Mariusz Bobrowski - nauczyciel wychowania fizycznego
 4. mgr Damian Burza - pedagog szkolny
 5. mgr Paweł Całusiński - nauczyciel wychowania fizycznego
 6. mgr Aneta Chrzuszcz - nauczyciel języka niemieckiego 
 7. mgr Grażyna Cipior - nauczyciel matematyki
 8. mgr inż. Dawid Ciszewski - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 9. mgr Mirosław Gałwiaczek - nauczyciel historii 
 10. mgr Agnieszka Gałwiaczek - nauczyciel języka polskiego
 11. mgr Anna Gładysińska-Złotnicka - nauczyciel plastyki
 12. mgr inż. Monika Gołdon - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 13. mgr Anna Janasik - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
 14. mgr Dominik Majczak - nauczyciel historii
 15. mgr Małgorzata Janiszewska - nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych
 16. mgr teol. Mateusz Kościołek - nauczyciel religii
 17. mgr Małgorzata Krowicka - nauczyciel matematyki
 18. mgr Paweł Krzyszczyk - nauczyciel języka angielskiego
 19. mgr teol. Marcin Malareckinauczyciel religii
 20. mgr Sylwia Margas - nauczyciel języka polskiego
 21. mgr Magdalena Matysiak - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 22. mgr inż. Piotr Pawlik - nauczyciel zajęć praktycznych 
 23. mgr Sławomir Pietraszek - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 24. dr Beata Pośpiech - nauczyciel chemii
 25. mgr Robert Pośpiech - nauczyciel biologii i wiedzy o społeczeństwie
 26. mgr Sylwia Pura - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 27. mgr Jacek Rał - nauczyciel historii
 28. mgr Magdalena Rydzek - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 29. mgr Justyna Sadowska - nauczyciel geografii
 30. mgr Dariusz Saternus - nauczyciel wychowania fizycznego i historii
 31. mgr Magdalena Saternus - nauczyciel geografii
 32. mgr Małgorzata Skrobich - nauczyciel fizyki i matematyki
 33. mgr Beata Słupczyńska - nauczyciel języka angielskiego
 34. mgr Anna Suliga - nauczyciel języka polskiego
 35. mgr Martyna Syryńska-Giro - nauczyciel języka niemieckiego
 36. mgr Justyna Ślęzak - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 37. mgr Urszula Tyrek - nauczyciel języka angielskiego
 38. mgr Elżbieta Węgrzyniak - nauczyciel informatyki
 39. mgr Alicja Zdańska - nauczyciel przedmiotów zawodowych