Podręczniki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH

 

KLASA I LO

oddział humanistyczny

oddział matematyczny, oddział biologiczno-chemiczny

 

KLASA I SZKOŁA BRANŻOWA

kierowca-mechanik

kucharz / monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

KLASA I TECHNIKUM

technik logistyk

technik handlowiec / technik żywienia i usług gastronomicznych

technik mechatronik

 

Informujemy, że na początku września w szkole odbędzie się kiermasz podręczników używanych.