Projekt pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


 REKRUTACJA DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJECIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE
ZAŁ.1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
ZAŁ.2 WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
ZAŁ.3  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJECIE
ZAŁ.4 DEKLARACJA REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE