Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWWE  TO BEZPŁATNA FORMA UZYSKIWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

W KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH MOGĄ UCZESTNICZYĆ WSZYSTKIE OSOBY PEŁNOLETNIE    BEZ   WZGLĘDU  NA  WYKSZTAŁCENIE

WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, URZĘDU PRACY

UCZESTNICY KURSU ZACHOWUJĄ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH, RENTOWYCH I INNYCH

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) to nowa forma zdobywania kwalifikacji zawodowych. Umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnym kursie zawodowym osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Po zakończeniu kursu z danej kwalifikacji słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Natomiast dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu organizowane będą w formie zaocznej. Zajęcia będą odbywały się w piątek (po południu) i sobotę,  co najmniej raz na 2 tygodnie.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu daje niezwykłą szansę osobom z wykształceniem  średnim na zdobycie tytułu technika w zawodzie:

  • TECHNIK LOGISTYK,
  • TECHNIK HANDLOWIEC,
  • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają zdobycie nowych umiejętności także dla osób, które posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu istnieje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie:

  • SPRZEDAWCA,
  • KUCHARZ,
  • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH                    W BUDOWNICTWIE.

W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy KKZ w kwalifikacjach:

 
Wymagane dokumenty:
  • kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza, technikum, liceum) - oryginał do wglądu;
  • podanie POBIERZ;
  • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy (w tym badania sanitarno-epidemiologiczne dla kwalifikacji T.6 – sporządzanie potraw i napojów).

Harmonogram rekrutacji znajdziecie Państwo TUTAJ

 

NIE ZWLEKAJ!  ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ !!!