Ważne strony

   Kuratorium Oświaty w Katowicach

   Starostwo Powiatowe w Częstochowie

   Ministerstwo Edukacji Narodowej

   Centralna Komisja Egzaminacyjna

   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna