Egzamin maturalny


Wzory na maturę przygotowane przez OKE

 

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku. (AKTUALIZACJA)


Część pisemna egzaminu maturalnego


        Maj  2016 r.

godz. 9.00 

godz. 14.00 

4

 środa

język polski – poziom podstawowy


język polski – poziom rozszerzony

 


5


  czwartek

matematyka – poziom podstawowy

wiedza o tańcu – poziom podstawowy
wiedza o tańcu - poziom rozszerzony

6

piątek

 

język angielski – poziom podstawowy

 

 

język angielski – poziom rozszerzony

 

9

poniedziałek

matematyka – poziom rozszerzony

 

język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy
język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

 

 

10
  wtorek

wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy
wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzonyhistoria muzyki - poziom podstawowy
historia  muzyki – poziom rozszerzony


 11   środa
biologia – poziom podstawowy
biologia – poziom rozszerzonyfilozofia - poziom podstawowy
filozofia – poziom rozszerzony

 12 czwartek
język niemiecki – poziom podstawowy


język niemiecki – poziom rozszerzony
język niemiecki dla klas dwujęzycznych

13

 piątek

chemia – poziom podstawowy
chemia - poziom rozszerzony
geografia - poziom podstawowy
geografia – poziom rozszerzony

16  poniedziałek
fizyka i astronomia – poziom podstawowy
fizyka i astronomia/fizyka - poziom rozszerzony


historia sztuki - poziom podstawowy
historia  sztuki – poziom rozszerzony
 17

wtorek

 

historia - poziom podstawowy
historia  – poziom rozszerzony

 

informatyka – poziom podstawowy
informatyka - poziom rozszerzony

18

 środa

język rosyjski - poziom podstawowy

język rosyjski - poziom rozszerzony
język rosyjski dla klas dwujęzycznych

19

 czwartek


język francuski - poziom podstawowy

język francuski - poziom rozszerzony
język francuski dla klas dwujęzycznych

20
 piątek
język hiszpański - poziom podstawowy język hiszpański - poziom rozszerzony
język hiszpański dla klas dwujęzycznych
23 poniedziałek język włoski - poziom podstawowy język włoski - poziom rozszerzony
język włoski dla klas dwujęzycznych

24

wtorek

języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy

języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy

Część ustna egzaminu maturalnego


 

Od 4 do 27maja 2016 r.


język polski (prezentacja - formuła do 2014 r.),
język mniejszości narodowych (prezentacja),
języki obce nowożytne,
jezyk łemkowski, język kaszubski,
EGZAMIN JEST PRZEPROWADZANY WEDŁUG HARMONOGRAMÓW USTALONYCH PRZEZ PRZEWODNICZĄCYCH SZKOLNYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH
 Od 9 do 21 maja 2016 r.
(oprócz 15 maja)

język polski (wypowiedź - formuła od 2015 r.),
język mniejszości narodowych (wypowiedź)
jezyki obce nowożytne

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 5 lipca 2016r.

Data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu:
 5 lipca 2016 r.

Pisemne egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą:

  • 23 sierpnia 2016 r. - część pisemna godz. 9.00
  • 24-26 sierpnia 2016 r.  - część ustna

Data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu:
 12 września 2016 r.