button_egzamin-maturalny

Wzory na maturę przygotowane przez OKE

 

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.  


Część pisemna egzaminu maturalnego


Czerwiec  2020

godz. 9.00 

godz. 14.00 

8

 poniedziałek

język polski pp


język polski pr

 


9


  wtorek

matematyka pp

 

10

środa

 

język angielski pp

 

 

język angielski pr

 

15

poniedziałek

matematyka pr

 

 

 

16
 wtorek

biologia pp
biologia prwiedza o społeczeństwie pp
wiedza o społeczeństwie pr

 17   środa
chemia pp
chemia prinformatyka pp
informatyka pr

 18 czwartek

język niemiecki ppjęzyk niemiecki pr

19

 piątek


geografia pp
geografia pr


 
24
środa
fizyka i astronomia pp
fizyka i astronomia pr


historia pp
historia pr


Część ustna egzaminu maturalnego nie będzie przeprowadzanaTermin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikachEgzamin w terminie poprawkowym

Część pisemna
8 września 2020 (wtorek), godz. 1400
Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie  internetowej właściwej  okręgowej komisji egzaminacyjnej  w terminie do 31 sierpnia 2020.