button_egzamin-maturalny

Wzory na maturę przygotowane przez OKE

 

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku.  


Część pisemna egzaminu maturalnego


Maj  2019

godz. 9.00 

godz. 14.00 

6

 poniedziałek

język polski pp


język polski pr

 


7


  wtorek

matematyka pp

 

8

środa

 

język angielski pp

 

 

język angielski pr

 

9

czwartek

matematyka pr

 

 

 

10
 piątek

biologia pp
biologia pr


wiedza o społeczeństwie pp
wiedza o społeczeństwie pr

 13   poniedziałek
chemia pp
chemia pr


informatyka pp
informatyka pr

 14 wtorek język niemiecki pp

język niemiecki pr

15

 środa


geografia pp
geografia pr

 
20
poniedziałek
fizyka i astronomia pp
fizyka i astronomia pr

historia pp
historia pr


Część ustna egzaminu maturalnego


 

od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja)język polski

EGZAMIN JEST PRZEPROWADZANY WEDŁUG HARMONOGRAMÓW USTALONYCH PRZEZ PRZEWODNICZĄCYCH SZKOLNYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH
 od 6 do 25 maja
(oprócz 12 i 19 maja)

jezyki obce nowożytne


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 4 lipca 2019
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikachEgzaminy w terminie poprawkowym

Część pisemna
20 sierpnia 2019 (wtorek), godz. 900
Część ustna (język polski, języki obce nowożytne)
20-21 sierpnia 2019
Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych
zostanie umieszczona na stronie  internetowej właściwej  okręgowej komisji egzaminacyjnej  w terminie do 9 sierpnia 2019.