button_egzamin-maturalny

Wzory na maturę przygotowane przez OKE

 

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku.  


Część pisemna egzaminu maturalnego


Maj 2021

godz. 9.00

godz. 14.00

4

wtorek

język polski pp

 

5

środa

matematyka pp

 

6

czwartek

język angielski pp

 

7

piątek

język angielski pr

 

10

poniedziałek

język polski pr
 

11

wtorek

matematyka pr
wiedza o społeczeństwie pr

12

środa

biologia pr
 

13

czwartek

geografia pr
język niemiecki pp

14

piątek

chemia pr
język niemiecki pr
17

poniedziałek

historia pr
 

18

wtorek

fizyka pr
 

19

środa

informatyka pr
 


Część ustna egzaminu maturalnego


od 19 do 21 maja 

język polski

od 19 do 21 maja 

języki obce nowożytne

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2021
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikachEgzaminy w terminie poprawkowym

Część pisemna
24 sierpnia 2021 (wtorek), godz. 900
Część ustna nie będzie przeprowadzana

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych
zostanie umieszczona na stronie  internetowej właściwej  okręgowej komisji egzaminacyjnej  w terminie do 10 sierpnia 2020.