button_egzamin-maturalny

Wzory na maturę przygotowane przez OKE

 

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku.  


Część pisemna egzaminu maturalnego


Maj 2022

godz. 9.00

godz. 14.00

4

środa

język polski pp

 

5

czwartek

matematyka pp

 

6

piątek

język angielski pp

język niemiecki pp

9

poniedziałek

język angielski pr

 

10

wtorek

język polski pr
 

11

środa

matematyka pr

12

czwartek

biologia pr
 

13

piątek

wiedza o społeczeństwie pr
język niemiecki pr

16

poniedziałek

chemia pr

17

wtorek

historia pr
 

18

środa

geografia pr
 

19

czwartek

fizyka pr
 

20

piątek

informatyka pr
 


Część ustna egzaminu maturalnego


od 18 do 20 maja 

język polski

od 18 do 20 maja 

języki obce nowożytne

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2022
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikachEgzaminy w terminie poprawkowym

Część pisemna
23 sierpnia 2022 (wtorek), godz. 900
Część ustna nie będzie przeprowadzana

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych
zostanie umieszczona na stronie  internetowej właściwej  okręgowej komisji egzaminacyjnej  w terminie do 10 sierpnia 2020.