button_egzamin-maturalny

Wzory na maturę przygotowane przez OKE

 

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku.  


Część pisemna egzaminu maturalnego


Maj  2018

godz. 9.00 

godz. 14.00 

4

 piątek

język polski – poziom podstawowy


język polski – poziom rozszerzony

 


7


  poniedziałek

matematyka – poziom podstawowy

 

8

wtorek

 

język angielski – poziom podstawowy

 

 

język angielski – poziom rozszerzony

 

9

środa

matematyka – poziom rozszerzony

 

 

 

10
  czwartek

biologia – poziom podstawowy
biologia - poziom rozszerzony


 11   piątek
wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy
wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony


informatyka - poziom podstawowy
informatyka – poziom rozszerzony

 14 poniedziałek fizyka i astronomia – poziom podstawowy
fizyka i astronomia/fizyka - poziom rozszerzony

geografia – poziom rozszerzony
geografia - poziom rozszerzony

15

 wtorek

język niemiecki – poziom podstawowy

język niemiecki - poziom rozszerzony

16  środa
chemia – poziom podstawowy
chemia - poziom rozszerzony

historia - poziom podstawowy
historia – poziom rozszerzony


Część ustna egzaminu maturalnego


 

od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 22 maja)język polski

EGZAMIN JEST PRZEPROWADZANY WEDŁUG HARMONOGRAMÓW USTALONYCH PRZEZ PRZEWODNICZĄCYCH SZKOLNYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH
 od 5 do 25 maja
(oprócz 6, 13 i 20 maja)

jezyki obce nowożytne


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 3 lipca 2018
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikachEgzaminy w terminie poprawkowym

Część pisemna
21 sierpnia 2018 (wtorek), godz. 900
Część ustna (język polski, języki obce nowożytne)
21-22 sierpnia 2018
Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych
zostanie umieszczona na stronie  internetowej właściwej  okręgowej komisji egzaminacyjnej  w terminie do 10 sierpnia 2018.