button_egzamin-maturalny

Wzory na maturę przygotowane przez OKE

 

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.  


Część pisemna egzaminu maturalnego


Maj  2020

godz. 9.00 

godz. 14.00 

4

 poniedziałek

język polski pp


język polski pr

 


5


  wtorek

matematyka pp

 

6

środa

 

język angielski pp

 

 

język angielski pr

 

7

czwartek

matematyka pr

 

 

 

8
 piątek

biologia pp
biologia pr


wiedza o społeczeństwie pp
wiedza o społeczeństwie pr

 11   poniedziałek
chemia pp
chemia pr


informatyka pp
informatyka pr

 12 wtorek język niemiecki pp

język niemiecki pr

13

 środa


geografia pp
geografia pr

 
18
poniedziałek
fizyka i astronomia pp
fizyka i astronomia pr

historia pp
historia pr


Część ustna egzaminu maturalnego


 

od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja)język polski

EGZAMIN JEST PRZEPROWADZANY WEDŁUG HARMONOGRAMÓW USTALONYCH PRZEZ PRZEWODNICZĄCYCH SZKOLNYCH ZESPOŁÓW EGZAMINACYJNYCH
 od 4 do 22 maja
(oprócz 10 i 17 maja)

jezyki obce nowożytne


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 3 lipca 2020
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikachEgzaminy w terminie poprawkowym

Część pisemna
25 sierpnia 2020 (wtorek), godz. 900
Część ustna (język polski, języki obce nowożytne)
24-25 sierpnia 2020
Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych
zostanie umieszczona na stronie  internetowej właściwej  okręgowej komisji egzaminacyjnej  w terminie do 14 sierpnia 2020.