Zapytania ofertowe zamieszczane są na stronie BIP w zakładce

INNE TRYBY ZAMÓWIEŃ

http://www.zspkoniecpol.4bip.pl/index.php?idg=5&id=338&x=8


 

Przetargi zamieszczane są na stronie BIP w zakładce

PRZETARGI

http://www.zspkoniecpol.4bip.pl/index.php?idg=5&id=18&x=4