Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie  i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych  i pedagogicznych.
Całkowita wartość zadania – 15 000,00 zł
Środki pochodzące z dotacji – 12 000,00 zł
Wkład organu prowadzącego – 3 000,00 zł

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest realizowany jako program finansowego wspierania organu prowadzącego szkoły. Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo.