Technik logistyk
 Technik handlowiec
 Technik żywienia i usług gastronomicznych
 Kucharz
Cukiernik
Ślusarz
Kierowca mechanik
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie