W szkole realizowany jest projekt pn.
                        „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
   

 AKTUALNOŚCI


   button_zakonczenie-roku-szkolnego

I znów kolejny rok szkolny dobiegł końca. Był pełen wytężonej pracy, trudów, stresów, ale także radości i sukcesów. Zakończenie roku szkolnego uczciliśmy uroczystym spotkaniem, którego gośćmi byli Wicestarosta Częstochowski pan Henryk Kasiura oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol pan Ryszard Suliga. Pani dyrektor Edyta Młyńska podziękowała uczniom i nauczycielom za cały rok pracy oraz życzyła udanych, gorących i bezpiecznych wakacji. Uczniom z najwyższymi średnimi ocen oraz tym, którzy odnosili sukcesy w konkursach i olimpiadach wręczono dyplomy i nagrody.

Do zobaczenia we wrześniu!


 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018button_nasi-uczniowie-w-word

16 czerwca uczniowie I klasy Szkoły Branżowej w zawodzie kierowca-mechanik w ramach Dnia Otwartego odwiedzili częstochowski Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie. Chłopcy mieli okazję, między innymi, skorzystać z symulatora dachowania i symulatora zderzeniowego, odbyć próbny egzamin praktyczny i teoretyczny w kategoriach A, B i C, obejrzeć pokaz interwencji służb po wypadku samochodowym oraz spełnić się artystycznie w projekcie "MURAL MOTO".

  
 Nasi uczniowie na Dniach Otwartych w WORDbutton_nasz-kolejny-sukces 

W kwietniu nasza szkoła wzięła udział w pierwszym etapie konkursu Śląski Przegląd Zawodów 2018 w kategorii Zdrowe żywienie to zdrowe pokolenie. Konkurs organizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach miał na celu upowszechnianie szkolnictwa zawodowego, pogłębianie wiedzy na temat oferty szkół kształcących w zawodzie oraz oferty pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Pierwszy etap konkursu polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub filmu promującego kształcenie w danym zawodzie. Film naszej szkoły został doceniony przez Komisję konkursową i jako jedyna szkoła branżowa I stopnia wraz z wybitnymi śląskimi technikami zostaliśmy zakwalifikowani do finału tego konkursu.

7 czerwca w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, odbył się finał konkursu. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klas o profilu gastronomicznym: Alicja Młynarczyk, Klaudia Balsam, Roksana Musiał, Aleksandra Jagoda, Natalia Oracz, Emilia Chłosta i Kinga Szyda - pod opieką niżej podpisanej. Zadanie finałowe polegało na przygotowaniu stoiska prezentującego umiejętności uczniów oraz pokazu tych umiejętności. Nasze uczennice wykonały przepiękne dekoracje z owoców i warzyw, przygotowały zdrowe i apetyczne potrawy z wykorzystaniem najnowszych technik jak sous-vide, czy kuchnia molekularna. Znalazło się również miejsce na atrakcyjnie udekorowane napoje, koktajle i desery. Dziewczęta wykorzystały w pełni swoje umiejętności, które nabyły podczas zajęć praktycznych w szkole oraz dzięki uczestnictwu w licznych kursach, m. in. carvingu, baristycznym i barmańskim. Goście odwiedzający nasze stoisko mogli obejrzeć także przykładowe dekoracje stołów przygotowane z okazji różnych uroczystości okolicznościowych. Całość naszej wystawy uświetnił pokaz synchronicznej obsługi kelnerskiej, zaprezentowany przez uczennice z II klasy kształcące się w zawodzie kucharz.

Z ogromną dumą informujemy, że w finale Śląskiego Przeglądu Zawodów 2018 w kategorii Zdrowe żywienie to zdrowe pokolenie nasza szkoła zajęła I miejsce. Komisja konkursowa doceniła ciężką pracę, pomysłowość, pasję i ogromne zaangażowanie w przygotowanie pięknego stoiska oraz efektowne przedstawienie profesjonalnej obsługi gości. Serdecznie gratulujemy naszym zdolnym dziewczynom!

M. Janiszewska

  Finał konkursu Śląski przegląd zawodów 2018button_w-kopalni-guido

7 czerwca uczniowie klas Ib/c LO oraz I TL/H zwiedzili zabytkową kopalnię węgla kamiennego GUIDO w Zabrzu. Jej powstanie wiąże się z dziewiętnastowieczną rewolucją przemysłową na Śląsku. Założył ją w 1855 roku hrabia Guido Henckel von Donnersmarck, któremu kopalnia zawdzięcza swoją nazwę. W latach 1982-1996 na terenie kopalni istniał Skansen Górniczy Guido. W następnych latach poddano renowacji stare dziewiętnastowieczne wyrobiska, budynki maszyny wyciągowej oraz nadszybia. W 2007 kopalnia otworzyła swoje podwoje dla turystów.

Uczniowie mieli okazję zwiedzić dwa poziomy. Pierwszy to poziom 170 m, gdzie trasa prowadzi w głąb podziemi poprzez wykuty w litej skale przekop. Przewodnik opowiedział o tradycji i kulturze górniczej, którą zwiedzającym przybliżyły także ekspozycje górniczych narzędzi, lamp i sprzętu ratunkowego. Wszystko w doskonale zachowanych korytarzach i komorach górniczych. Każdy mógł także osobiście zaobserwować budowę geologiczną tego miejsca, podziwiać warstwy skał z zapisanymi na nich śladami tektoniki, nacieki, kryształy kalcytu. Najgłębszy poziom zabytkowej kopalni wydrążony został na przełomie XIX i XX wieku i znajduje się na głębokości 320m. Łącznie ma długość ponad 2 km. Tu młodzież z naszej szkoły poznała historię techniki górniczej od końca dziewiętnastego wieku do czasów współczesnych.

Niezapomnianych emocji dostarczyła wszystkim podróż kolejką podwieszaną oraz zejście w głąb wyrobiska nachylonego pod kątem 18 stopni. Łączna trasa zwiedzania liczyła prawie 3 kilometry.

J. Sadowska

 
W kopalni Guidobutton_warsztaty-kulinarne

28 maja uczennice z klas o profilu gastronomicznym uczestniczyły w warsztatach w Centrum Kulinarnym w Chorzowie, podczas których zapoznały się z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń do przygotowania potraw różnymi metodami i technikami. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zaletom i sposobom przyrządzania potraw nowoczesną metodą sous vide oraz dekorowaniu i komponowaniu składników na talerzu. Dzięki udziałowi w warsztatach dziewczyny nabyły technicznych umiejętności korzystania z urządzeń, z jakimi mogą spotkać się w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Warsztaty zorganizowane dla naszej szkoły poprowadził Sebastian Humski – szef kuchni restauracji Zajazd Hetman oraz laureat wielu konkursów gastronomicznych. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kucharzy Euro- Toques Polska i Egzaminatorem w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Gotował m.in. dla ambasadora Rzeczpospolitej Polski w Brukseli i ważnych osobistości Parlamentu Europejskiego, promując kuchnię polską i produkty regionalne.

Serdecznie dziękujemy panu Sebastianowi Humskiemu oraz Centrum Kulinarnemu w Chorzowie za zorganizowanie bardzo interesujących i atrakcyjnych warsztatów.

M. Janiszewska

Warsztaty kulinarnebutton_warsztaty-w-nadlesnictwie

25 maja uczniowie pierwszej i drugiej klasy LO brali udział w warsztatach przyrodniczych zorganizowanych przez Nadleśnictwo w Koniecpolu. Podczas dwugodzinnych zajęć uczniowie dowiedzieli się jak działa Nadleśnictwo i na czym polega racjonalna gospodarka leśna. Ponadto zapoznali się z charakterystycznymi gatunkami flory i fauny, które występują w najbliższej okolicy Koniecpola. Uczniowie mogli również sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą w quizie i wygrać atrakcyjne nagrody. Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów wzięli udział w pieczeniu kiełbasek w altanie Nadleśnictwa.

Serdecznie dziękujemy pani Urszuli Góralczyk-Brysiak z Nadleśnictwa Koniecpol, która przeprowadziła bardzo ciekawe warsztaty i zorganizowała ognisko.

R. Pośpiech

Warsztaty w Nadleśnictwiebutton_dzien-otwarty

23 maja z okazji Dnia Otwartego gościliśmy w naszej szkole młodzież z okolicznych gimnazjów - z Dąbrowy Zielonej, Koniecpola, Lelowa, Przyrowa i Żytna. Atrakcji było mnóstwo, wiele z nich działo się jednocześnie, dlatego też dla każdego ten czas upłynął nieco inaczej, jednak na pewno wszyscy świetnie się bawili. Można było wziąć udział w meczach piłki nożnej, tańczyć zumbę, belgijkę lub taniec nowoczesny w stylu dowolnym :), posłuchać muzyki, spędzić razem czas z kolegami z innych szkół, a kiedy ktoś zgłodniał, mógł się posilić smaczną kiełbasą z grilla lub słodkimi przekąskami. Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii dokumentującej to wydarzenie.


 Majowy dzień otwartybutton_wycieczka-do-olsztyna

18 maja uczniowie klas II LO oraz II TL/H uczestniczyli w zajęciach terenowych Minerały i skały w Olsztynie. Poznanie tajemnic tego obszaru jest możliwe dzięki ścieżce geologicznej Kamieniołom Kielniki, która znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Miliony lat temu na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej szumiało ciepłe, płytkie morze. Żyły w nim gąbki, koralowce, amonity.

Przewodnik-geolog poprowadził młodzież do nieczynnego kamieniołomu Kielniki, który odsłonił wnętrze wapiennego wzgórza. Każdy miał szansę znaleźć ciekawe okazy skał i minerałów np. kalcytu, krzemienia, a nawet rud srebra. Uczniowie zobaczyli te skamieniałości oraz zapoznali się z elementami budowy geologicznej terenu. Całą trasę o długości 5,3 km pokonać można w 2,5 godziny. Uczestnicy zajęć mieli także okazję wejść do Jaskini Magazyn. Ta grota znajdująca się na trasie ścieżki to przykład form krasu podziemnego – specyficznego środowiska, znacznie różniącego się od tego, w którym żyjemy. Po powrocie do miejsca odprawy młodzież uczestniczyła w warsztatach z filcowania, które przybliżyły wszystkim tajemnice powstawania wyrobów z tego materiału.

J. Sadowska, A. Chrzuszcz, B. Słupczyńska

  Wycieczka do Olsztynabutton_warsztaty-w-przedszkolu

15 maja uczniowie klas gastronomicznych wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych przeprowadzili w Przedszkolu nr 1 w Koniecpolu warsztaty nt. zdrowego żywienia. Podczas zajęć omówiono dokładnie piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz związane z nią zasady zdrowego odżywiania. Na tej podstawie przedszkolaki samodzielnie wykonały własną piramidę żywienia. Nasi uczniowie zaprezentowali również ciekawe dekoracje przygotowane z warzyw i owoców, zachęcając w ten sposób swoje młodsze koleżanki i kolegów do częstego spożywania tych zdrowych produktów.

M. Janiszewska

  Warsztaty dla przedszkolakówbutton_ostatni-dzwonek

Koniec kwietnia to czas, gdy mury naszej szkoły opuszczają uczniowie klas maturalnych. W tym roku szkołę ukończyło 40 uczniów – 19 w technikum (14 w zawodzie technik logistyk, 5 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych) i 21 w liceum ogólnokształcącym. Z tej okazji 27 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie maturzystów. Szczególnymi gośćmi tej uroczystości byli Wicestarosta Częstochowski pan Henryk Kasiura oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol pan Ryszard Suliga, którzy wręczyli maturzystom świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe i dyplomy.

Pożegnanie maturzystów to zawsze okazja do uśmiechów, ale nierzadko także łez wzruszenia. Przed abiturientami otwiera się wszak nowy rozdział ich życia – teraz już dorosłego, bogatego w nowe możliwości i perspektywy, ale nieuchronnie zamyka się za nimi etap nauki w naszej szkole. To tutaj zawiązało się wiele – oby trwałych – przyjaźni, a czasem i miłości, to w tych murach nauczyciele asystowali w przejściu przez nie zawsze łatwy okres dojrzewania. Nawiasem mówiąc, to wielki przywilej mieć możliwość nie tylko obserwacji, jak często jeszcze dziecinni, niepewni swej wartości i nieśmiali szesnastolatkowie zmieniają się w ciągu trzech lat w dorosłe, świadome swoich możliwości, twardo stąpające po ziemi osoby, ale też aktywnie w tym procesie uczestniczyć, służąc wiedzą, doświadczeniem, czy choćby dobrą radą.

Uczniowie kończący technikum zdali już egzaminy zawodowe i otrzymają tytuł technika. Teraz wszystkich abiturientów – zarówno z liceum, jak i technikum – czekają jeszcze pisemne i ustne egzaminy maturalne. Życzymy im połamania piór i sukcesu na egzaminach oraz dostania się do wymarzonej szkoły wyższej!

 

  Pożegnanie maturzystów 2018button_uczniowie-w-jysk

27 marca uczniowie klasy I technikum kształcący się w zawodzie technik logistyk oraz technik handlowiec odwiedzili Centrum Dystrybucji JYSK w Radomsku, gdzie zapoznali się ze specyfiką pracy w jednym z najnowocześniejszych w Polsce centrum dystrybucji obsługującym ponad 600 sklepów sieci JYSK w kilkunastu krajach. Zwiedzili jeden z dwóch w pełni zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania o wysokości 40 m, halę przyjęć, halę kompletacji oraz magazyn niskiego składowania. Przyjrzeli się pracy nowoczesnemu systemowi zarzadzania magazynem WSM oraz urządzeniom usprawniającym procesy magazynowe m.in.: przenośnikom rolkowym i łańcuchowym, obrotnicom, dźwigom pionowy, wózkom systemowym, układnicom regałowym oraz owijarkom.

M. Gołdon

 
Wycieczka do centrum dystrybucji JYSKbutton_marcowe-konkursy

14 i 15 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie geograficznym Geo-Planeta Plus, matematycznym Kangurze Europejskim oraz X Śląskim konkursie wiedzy o podatkach.

Konkurs Geo-Planeta Plus odbył się w tym roku pod hasłem „Góry Świętokrzyskie, Karpaty i Sudety”. Pytania w formie dotyczyły środowiska przyrodniczego, geologii oraz turystyki. Test dostarczył uczniom nie tylko rozrywki umysłowej, ale także był świetną okazją do sprawdzenia wiedzy o naszych pięknych pasmach górskich.

Kangur Europejski to konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z różnych krajów. W tym samym dniu uczniowie z Europy, ale także z Kanady, Australii, Chin, Rosji i RPA rozwiązują ten sam test. Konkurs ten popularyzuje matematykę wśród młodzieży szkolnej i przyczynia się do wzbudzenia zainteresowania tym przedmiotem.

X edycję Konkursu wiedzy o podatkach zorganizował Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach. Do konkursu przystąpiło 92 uczniów z województwa śląskiego. Nagrodą główną konkursu był Indeks Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Łącznie w wymienionych konkursach wzięło udział ponad 30 uczniów naszej szkoły. Trzymamy kciuki za dobre wyniki!

J. Sadowska, G. Cipior, M. Krowicka, M. Rydzek


 Marcowe konkursybutton_dni-otwarte

W dniach 12 i 13 marca nasza szkoła zorganizowała Dni Otwarte. W poniedziałek gościliśmy uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu, a także gimnazjów z Secemina, Przyrowa i Żytna. Natomiast we wtorek szkołę odwiedzili uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu, gimnazjów z Lelowa i Dąbrowy Zielonej. Na zaproszonych gości czekało wiele atrakcji m.in. pokaz obsługi synchronicznej w wykonaniu uczennic w zawodzie kucharz oraz gra szkolna „Teraz Twój ruch!”.

Młodzież gimnazjalna musiała się zmierzyć z przygotowanymi zadaniami: goście cięli i przyklejali płytki, układali panele podłogowe, rozwiązywali łamigłówki, rozpoznawali pod mikroskopem preparaty biologiczne z zakresu botaniki, zoologii i anatomii człowieka, sprawdzali odczyny roztworów, przekazywali informacje z wykorzystaniem radiostacji, obsługiwali kasę fiskalną, wykazywali się wiedzą o kulturze krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, rozpoznawali urządzenia gastronomiczne, gotowali, wyszukiwali informacje w księgozbiorze bibliotecznym, formowali paletową jednostkę ładunkową oraz rozplątywali splątane gwoździe. Uczniowie poznali również naszą nową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019.

Grę szkolną wygrały:

• pierwszego dnia drużyna z Secemina: Natalia Mrożek, Karolina Radomska, Aneta Tabor, Alicja Krzemińska, Martyna Łukaszewicz, Magdalena Żmuda, Grzegorz Jasiak, Sebastian Bartyzel, Bartłomiej Adamczyk

• drugiego dnia wygrała drużyna z Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu: Natalia Teklak, Natalia Charazińska, Mateusz Duś, Jakub Kaczmarzyk, Norbert Starczewski, Dawid Samek, Natalia Wawszczak, Oskar Dyl, Nikodem Kowalski, Bartosz Popończyk, Patryk Zygoń, Maciej Lubczyński

• oraz drużyna z Lelowa w składzie: Milena Szokalska, Wiktoria Grzesik, Sandra Wypart, Anita Nowak i Wiktoria Krętuś.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za mile spędzony czas i zaciętą rywalizację!

B. Słupczyńska

 
Dni otwartebutton_konkurs-wiedzy-logistycznej

8 marca trzech uczniów klasy IV technikum kształcących się w zawodzie technik logistyk – Angelika Zaskórska, Piotr Tyrek i Władysław Makieła – wzięło udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Do konkursu przystąpiło ponad 350 uczniów z 71 szkół z całej Polski. Wśród uczestników byli uczniowie klas w zawodach technik logistyk, technik spedytor oraz technik eksploatacji portów i terminali. Ich zadaniem było odpowiedzieć na 25 pytań zamkniętych oraz pięć otwartych. Naszym uczniom nie udało się otrzymać nagrody głównej – Złotego Indeksu WSB uprawniającego do bezpłatnych studiów inżynierskich na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej – ale zdobyli kolejne cenne doświadczenie. Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

M. Gołdon

 
Ogólnopolski konkurs wiedzy logistycznej5 marca dwóch uczniów naszej szkoły – Paweł Młyński I LO oraz Jakub Nowak z II LO - wzięli udział w etapie okręgowym XVI edycji Olimpiady Znajomości Afryki. Etap ten polegał na rozwiązaniu testu składającego się z siedemdziesięciu pytań. Dotyczyły one geografii, historii, społeczeństwa i kultury Czarnego Lądu. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada Znajomości Afryki wprowadza uczniów w świat wiedzy o Afryce, ucząc przy tym tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie oraz wrażliwości, otwartości na inne kultury i narody. Wyniki wkrótce – trzymamy kciuki.  

J. Sadowska

  Olimpiada wiedzy o Afryce


Walentynki w bibliotece

W święto zakochanych mamy doskonałą okazję, aby zrobić przyjemność ukochanej osobie. Idąc tym tropem, również biblioteka szkolna postanowiła zaskoczyć swoich czytelników i przygotowała „Konkurs walentynkowy” oraz „Randkę w ciemno z książką” o tematyce miłosnej. Uczniowie mogli wypożyczyć książkę nie znając jej tytułu, gdyż była ładnie zapakowana, ale wiedzieli, że miłość jest tematem przewodnim. Czytelnicy odwiedzający tego dnia bibliotekę łamali sobie głowy, aby dopasować do siebie literackich kochanków, czy prawdziwe kobiety do mężczyzn, na których wywarły ogromny wpływ. Nagrodą w konkursie były słodycze. Wśród uczniów pojawiła się nawet maseczka, która miała chronić tego dnia przed wszechobecną, unoszącą się w powietrzu „chemią”. Podczas dużej przerwy w czytelni dziewczęta z aktywu bibliotecznego czytały fraszki J. Sztaudyngera.

M. Antoń

 
 Walentynki w bibliotece


button_kurs-barmanski

W ramach projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” w pierwszym tygodniu ferii zimowych odbył się profesjonalny kurs barmański, prowadzony przez pana Mariusza Mureńko z Krakowskiej Szkoły Restauratorów.

Program kursu podzielony był na dwie części. Pierwsza z nich to szkolenie teoretyczne z omówieniem klasyfikacji alkoholi, nauka przygotowania z nich drinków oraz napojów mieszanych.

Część praktyczna składała się z ćwiczeń pozwalających opanować technologię przygotowania napojów mieszanych; zawierała elementy obsługi klienta, elementy sprzedaży, podstawy flair oraz organizację pracy za barem.

Udział w kursie barmańskim umożliwił uczniom zdobycie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do pracy za barem. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczniowie otrzymali zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające udział w kursie barmańskim I stopnia. Zaświadczenie jest akredytowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i honorowane na terenie całej UE.  

M. Janiszewska

  Kurs barmańskibutton_final-wosp

14 stycznia w Koniecpolu odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze dwóch koniecpolskich sztabów (połączone siły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej w Łysinach, Szkoły Podstawowej w Rudnikach i Przedszkola nr 1 oraz sztab przy Szkole Podstawowej nr 2) przez cały dzień kwestowali na rzecz Orkiestry, uzyskując olbrzymią sumę 18 235.13 zł. Naszą szkołę reprezentowało dwudziestu wolontariuszy wraz z bardzo liczną grupą osób pomagających im w kwestowaniu, a szefem pięćdziesięcioosobowego sztabu była pani Beata Słupczyńska.

Przez cały dzień mieszkańcy miasta i gminy Koniecpol mieli okazję uczestniczyć w szeregu wydarzeń towarzyszących kweście. W samo południe koniecpolskie morsy zażyły kąpieli w lodowatej wodzie. Choć brak śniegu i nieskuty lodem zalew nie tworzyły klimatu porównywalnego z ubiegłorocznym, śmiałków nagrodzono okrzykami niedowierzania i brawami. Tym bardziej, że kąpieli nie sprzyjał zimny wiatr.

O 14.00 na koniecpolskim rynku grupa miłośników aktywnych form relaksu uczestniczyła w roztańczonym aerobiku. Przy gorących rytmach dyskotekowych hitów mogli rozgrzać się nawet najbardziej zmarznięci wolontariusze i darczyńcy.

O 17.00 rozpoczęła się impreza plenerowa, w trakcie której zaprezentowały się największe lokalne talenty. Występy rozpoczęli najmłodsi artyści z koniecpolskich przedszkoli. Zebrani mieszkańcy wysłuchali piosenek i obejrzeli tańce przygotowane przez dzieci z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2 i Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia”. Następnie uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu wtajemniczyli widzów w arkana resuscytacji oddechowo–krążeniowej. Młodzież pokazała sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej noworodkom, dzieciom i osobom dorosłym.

Kolejnym punktem programu były występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach i Szkoły Podstawowej w Łysinach. Młodzi artyści zaśpiewali piosenki kojarzące się z zimą i mocą uśmiechu. Aby zgromadzeni mogli się nieco rozgrzać, prowadzący zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy przy żwawej muzyce. Wspólnie zatańczono również „belgijkę”, które staje się tradycją dla Finałów WOŚP w naszym mieście.

Rozbawieni widzowie wysłuchali następnie występu solistów i chóru ze Szkoły Podstawowej nr 1. Młodzi artyści urzekli słuchających swoim talentem i umiejętnościami.

Wielki sukces odniosła aukcja gadżetów Orkiestry. Wielu licytujących dało się ponieść emocjom, magii chwili i ważkości celu, wrzucając do puszek kwoty niejednokrotnie przekraczające najśmielsze wyobrażenia licytatorów.

Koniec koncertu uświetnił występ solistów wraz z chórem ze Szkoły Podstawowej nr 2, którym towarzyszył zespół instrumentalny. W czasie śpiewanych przez dzieci i młodzież pięknie brzmiących utworów wystrzeliły fajerwerki. Tradycyjnie rozświetlające koniecpolski rynek „Światełko do Nieba” zachwyciło wszystkich zgromadzonych.

Zarówno wolontariusze, jak i darczyńcy mogli w czasie imprezy skosztować pysznego żurku, spróbować ciast, ciasteczek i rogalików, upiec kiełbaskę i rozgrzać się aromatyczną herbatą.

Nie należy też zapominać o zaangażowaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, którzy sprawowali pieczę nad oprawą muzyczną imprezy i dzięki których pomocy niedaleko sceny stanął namiot choć odrobinę chroniący zgromadzonych przed przejmującym zimnem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzielnie kwestującym wolontariuszom, wszystkim hojnym darczyńcom, wszystkim utalentowanym artystom oraz wszystkim instytucjom, sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do sukcesu 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koniecpolu.

B. Słupczyńska


 26. Finał WOŚPbutton_konkurs-gastronomiczny

18 grudnia już po raz siódmy odbył się szkolny konkurs gastronomiczny Czar świąt. Główne cele konkursu to podtrzymywanie tradycji wykonywania świątecznych potraw, doskonalenie umiejętności oraz promowanie talentów kulinarnych uczniów.

Zadanie uczestników polegało na samodzielnym przygotowaniu dowolnej potrawy wigilijnej. Jury konkursowe oceniało przede wszystkim smak, dekorację oraz dobór składników w zaprezentowanych potrawach. W konkursie wzięło udział 6 uczniów z klas o profilu gastronomicznym.

Wyniki konkursu

I miejsce: „Mini z grzybkami” - Martyna Grabowska, IV klasa Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

II miejsce: „Tajemnicze pierogi” - Ewelina Zagził, II klasa ZSZ w zawodzie kucharz

III miejsce: „Chrupiące pierożki nadzieniem z karpia” - Natalia Oracz, II klasa ZSZ w zawodzie kucharz

Gratulujemy!

M. Janiszewska 
 

 Czar świątbutton_olimpiady-konkursy

Nasi uczniowie często biorą udział w rozmaitych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Oto krótkie podsumowanie dotychczasowych startów i sukcesów.

18 grudnia odbył się etap szkolny XVI edycji Olimpiady Wiedzy o Afryce. Wzięli w nim udział Jakub Janiszewski i Paweł Młyński z klasy I LO, Jakub Nowak i Maciej Jamrozik z II LO oraz Patrycja Krzysztofik, Angelika Zaskórska i Władysław Makieła z IV TL/Ż. Najwięcej punktów uzyskali Paweł Młyński i Jakub Nowak. Prace przesłano do Komitetu Głównego Olimpiady i obecnie czekamy na oficjalne wyniki.

Roksana Wizdorf zajęła I miejsce w organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie konkursie fotograficznym Piękno Ziemi Częstochowskiej w kategorii do 18 lat. Warto dodać, że w tym samym konkursie, w kategorii dorosłych, II nagrodę zdobyła nauczycielka z naszej szkoły pani Beata Słupczyńska.

Oliwia Oryl, Klaudia Smarzyńska i Julia Swojnóg wzięły udział w konkursie fotograficznym Przyroda jurajska w obiektywie. Wyniki tego konkursu ogłoszone zostaną w styczniu.

W etapie szkolnym Turnieju Chemicznego wystartowali Damian Głębocki i Norbert Misztal.

W październiku odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, wzięło w nim udział 14 uczniów naszej szkoły z klas II, III i IV technikum. Do II etapu, który miał miejsce w grudniu, zakwalifikowało się 3 uczniów z klasy IV TL: Angelika Zaskórska, Władysław Makieła i Piotr Tyrek. W II etapie ogólnopolskiego konkursu Jasnogórska Królowa Polski wzięli udział Jakub Janiszewski, Piotr Kozieł i Paweł Młyński. Choć nie zajęli w nim pierwszego miejsca, zdobyli cenne nagrody.

Z kolei etapie szkolnym Ligi Młodych Logistyków wzięły udział dwa zespoły: z klasy III TL w składzie Dawid Margas, Mariusz Pudło i Radosław Wiewiór oraz z klasy IV TL w składzie Władysław Makieła, Piotr Tyrek i Angelika Zaskórska.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursach i reprezentowanie szkoły.


  Konkursy, olimpiady...button_wycieczka-do-zpue

23 listopada uczniowie II klasy kształcący się w zawodzie technik logistyk i uczniowie III klasy ZSZ w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i monter maszyn i urządzeń uczestniczyli w wycieczce do zakładu produkcyjnego ZPUE S.A. we Włoszczowie. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z procesem produkcji na wydziałach zajmujących się produkcją m. in. rozdzielnic niskiego i średniego napięcia, kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych, łączników napowietrznych oraz szynoprzewodów. Zakład jest krajowym liderem w segmencie produkcji kontenerowych stacji transformatorowych, których obudowy wykonywane są z betonu lub aluminium. We Włoszczowie znajduje się jedna z najnowocześniejszych w Europie linii do produkcji żerdzi wirowanych. W oddziałach firmy, fabrykach i biurach sprzedaży na terenie kraju i za granicą zatrudnionych jest ponad 2400 pracowników. Firma zajmuje się również handlem urządzeniami i materiałami do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych (transformatory oraz aparatura elektryczna). Głównymi odbiorcami wyrobów ZPUE są zakłady energetyczne, zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, wykonawcy robót elektrycznych oraz hurtownie urządzeń elektrycznych.

M. Gołdon, P. Pawlik

  Wycieczka do ZPUE


 

button_targi-horeca

17 listopada uczniowie klas gastronomicznych uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HoReCa w Krakowie. Targi organizowane są już od 25 lat, co roku odwiedza je blisko 13 tysięcy zwiedzających z Polski i zagranicy. Na targach prezentowana jest pełna oferta wyposażenia i artykułów spożywczych dla restauracji, barów, kawiarni, cukierni, stołówek, pizzerii oraz hoteli i innych obiektów gastronomicznych. Bogata oferta wyposażenia, prezentacja nowości, możliwość degustacji potraw i napojów, warsztaty oraz niesamowite pokazy kulinarne przygotowane przez ekspertów z branży to zdecydowane atuty Targów. 
 

M. Janiszewska

 
Targi HoReCa


 
 
button_chlopska-szkola-biznesu

10 listopada uczniowie klas pierwszych mogli sprawdzić się jako przedsiębiorcy biorąc aktywny udział w planszowej grze ekonomicznej Chłopska Szkoła Biznesu. Każdy uczeń wcielił się w rolę jednego z andrychowskich rzemieślników: kowala, piekarza lub tkacza, którzy produkowali i sprzedawali bryki handlowe, chleby lub lniane płótna. Celem graczy było zebranie jak największego kapitału dzięki transakcjom i licznym negocjacjom z innymi graczami oraz realizowaniu wypraw handlowych. Największą kreatywnością i przedsiębiorczością wykazały się dziewczyny: Marcelina Lis, Klaudia Bielan i Klaudia Smarzyńska.

Zajęcia odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, a prowadzone były przez doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery w Koniecpolu oraz z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.

M. Rydzek

Chłopska szkoła biznesubutton_swieto-chleba

7 listopada odbyła się w naszej szkole tradycyjna już uroczystość, Święto Chleba. Po powitaniu przybyłych gości przez panią dyrektor, Edytę Młyńską, Krzysztof Falana z klasy IV Technikum przedstawił prezentację omawiającą proces nowoczesnego wypieku chleba. Następnie uczniowie klasy III i II Liceum Ogólnokształcącego przybliżyli zgromadzonym historię chleba, jego różnorodność oraz tradycje jego spożywania. Uczniowie klasy II LO omówili również znaczenie chleba w polskiej literaturze, zadeklamowali najbardziej znane rodzime wiersze. Po części artystycznej wszyscy mogli spróbować potraw (bigosu, bogracza i gulaszu z jelenia) przygotowanych przez uczniów z klas w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: panu Zdzisławowi Możyłowskiemu, właścicielowi piekarni w Świętej Annie; Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Gaik; państwu Katarzynie i Ryszardowi Bojarskim, właścicielom firmy Ar-Tek i piekarni GS Samopomoc Chłopska w Koniecpolu.

B. Słupczyńska

 
Święto chlebabutton_nasz-pomysl-na-eko-slaskie

30 października uczniowie klasy II LO grupy humanistycznej wzięli udział w lekcjach obywatelskich, których celem była edukacja młodzieży w zakresie samorządności, wiedzy o regionie, budowie podstaw społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości ekologicznej. W trakcie trzygodzinnych przeprowadzonych przez pecjalistów zajęć, uczniowie byli uczestnikami wykładu i kreatywnych warsztatów, podczas których przygotowywali swój własny projekt do konkursu Nasz pomysł na EKO Śląskie. Dowiedzieli się również o mechanizmach przygotowywania budżetu obywatelskiego / inicjatywy oddolnej oraz poznali narzędzia marketingowe umożliwiające przygotowanie podstaw kampanii promocyjnej zachęcającej do głosowania na dany projekt.

Wypracowane podczas lekcji projekty ekologiczne, wzbogacone działaniami promocyjnymi, będą rywalizować o uznanie komisji konkursowej. Autorzy sześciu najlepszych prac zostaną zaproszeni do finału, który odbędzie się w grudniu br. w Katowicach, gdzie zaprezentują swój projekt wraz z kampanią promującą oraz wezmą udział w quizie wiedzy o samorządności i regionie. Organizatorem konkursu, sponsorem nagród oraz bezpłatnych lekcji obywatelskich jest Marszałek Województwa Śląskiego, natomiast partnerem wykonawczym jest Fundacja VIRIBUS UNITIS.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w konkursie!

R. Pośpiech

 
 Nasz pomysł na EKO Śląskie


 
 
button_miesiac-bibliotek-szkolnych

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych zainicjowało w 1999 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship, IASL), zrzeszające bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz inne osoby związane z bibliotekami szkolnymi. Początkowo był to jeden dzień bibliotek w październiku, a od 2007 roku przerodził się w cały miesiąc.

W bieżącym roku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych odbywał się pod hasłem Książka nas łączy. Biblioteka szkolna podjęła szereg działań, aby zaakcentować to święto. Gazetka na korytarzu informowała o wydarzeniu i przedstawiono na niej Intrygujące biblioteki. Przygotowano wystawy Z książką wytycz własny szlak oraz o Stanisławie Wyspiańskim (w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną MiG Koniecpol). Uczniowie brali udział w konkursach, za które otrzymywali słodkie nagrody. Należało np. rozpoznać książkę po prezentowanym fragmencie, film z którego pochodzi cytat oraz wykazać się znajomością historii pisma, książki i biblioteki. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs, w którym należało rozpoznać nauczyciela na podstawie karykatur, które stworzyły B. Liberda i A. Baran z klasy III LO. Przy herbatce i słodyczach odbyło się także spotkanie aktywu bibliotecznego.

W ramach obchodów młodzież naszej szkoły już kolejny raz miała możliwość uczestniczenia w wielkim święcie literatury, jakim są Targi Książki w Krakowie. Niepowtarzalna atmosfera, którą tworzą starannie przygotowane stoiska wystawców, znane osoby oraz tłum zwiedzających, to raj dla duszy. Spotkaliśmy W. Cejrowskiego, T. Sekielskiego, L Knabita, W. Piasecką, E. Stadtmüller, A. Nowickiego i innych. Na targach można kupić książki w dużo korzystniejszych cenach niż w księgarniach. Patrząc na tłumy uczestniczące w tym wydarzeniu nie trudno wyciągnąć wniosek, że książka ma się dobrze.

Nasz wyjazd kolejny raz wsparła finansowo pani Danuta Milewska, prezes firmy Nardos. Dzięki Jej otwartemu sercu i zrozumieniu naszych potrzeb, większa grupa uczniów mogła wziąć udział w wycieczce.

M. Antoń

Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnychbutton_wycieczka-do-tych

16 października uczniowie klas pierwszych kształcący się w zawodach technik logistyk, technik handlowiec i kierowca mechanik podczas wizyty w Fabryce Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Tychach obserwowali przebieg produkcji modeli Fiat 500 oraz Lancia Ypsilon, a także zapoznali się z pracą nowoczesnego magazynu grupy Maspex, do której należą marki takie jak Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, Ekoland, DecoMorreno, Cremona, La Festa i Plusssz.

Podczas wizyty w tyskiej fabryce Fiata uczniowie poznali krótki rys historyczny, osiągnięcia zakładu, organizację pracy w jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłu motoryzacyjnego zatrudniającego ponad 8 tysięcy pracowników, zwiedzili wydział spawalniczy i montażu, a także zapoznali się z linią technologiczną produkcji samochodów i automatyzacją pracy. W magazynie Maspex zwiedzający odwiedzili strefę przyjęć, kompletacji, składowania i wydań, poznając nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w magazynowaniu i transporcie wewnętrznym.

M. Gołdon

Wycieczka przedmiotowabutton_swieto-drzewa

10 października w naszej szkole już po raz kolejny obchodziliśmy Święto Drzewa. Była to piętnasta edycja tego programu, przebiegająca w tym roku pod hasłem Drzewo – Przyjaciel. Tym razem uczniowie klas pierwszych, w obecności Pani Dyrektor oraz przedstawiciela Nadleśnictwa Koniecpol, zasadzili na terenie szkoły cztery świerki.

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Koniecpol za podarowane drzewka.

J. Sadowska, R. Pośpiech


Święto drzewabutton_wycieczka-do-warszawy

5 października pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy. Na początku udaliśmy się do budynku Sejmu, gdzie zobaczyliśmy Salę Posiedzeń, hall główny i Korytarz Marszałkowski. Poznaliśmy nieco historię Sejmu, dowiedzieliśmy się też, jakie są kompetencje i tryb pracy współczesnych parlamentarzystów. Spacerując słynnym Traktatem Królewskim, podziwialiśmy Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy, obejrzeliśmy Pałac Prezydencki (zwany niegdyś Pałacem Koniecpolskich!) i zadumaliśmy się przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Następnie zwiedziliśmy Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Pani przewodnik przybliżyła nam nie tylko dokonania noblistki, która jako jedyna kobieta dwukrotnie została uhonorowana tą nagrodą, ale też opowiedziała nam o dzieciństwie i młodości wybitnej Polki. W muzeum można między innymi zobaczyć rekonstrukcję prymitywnego laboratorium, w którym Maria i jej mąż Pierre prowadzili badania nad wyekstrahowaniem polonu.

Żegnając się ze stolicą, spędziliśmy pełen wrażeń czas w Muzeum Powstania Warszawskiego. Znajdujące się tam ekspozycje pokazują walkę i codzienność powstańców oraz ich losy w powojennej Polsce. Bardzo podobały nam się wypowiedzi uczestników Powstania i autentyczne eksponaty z tamtych czasów. Wielu z nas zebrało wszystkie kartki z kalendarza, na których Powstanie Warszawskie zostało opisane dzień po dniu.

B. Słupczyńska

Wycieczka do Warszawybutton_wycieczka-do-pekowca

29 września wraz z chłopcami z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 ponownie wybraliśmy się na historyczną wycieczkę do Pękowca, gdzie znajdują się pochodzące z II Wojny Światowej bunkry-ziemianki. Zostały one zbudowane przez żołnierzy z oddziału majora Mieczysława Tarchalskiego "Marcina" w lecie 1944 i służyły jako schronienie dla I Baonu "Las" z 74 Pułku Piechoty AK.

W tym roku towarzyszył nam specjalista od surwiwalu i absolwent naszej szkoły, pan Michał Adamowicz. Pokazał nam, jak w razie zgubienia się w lesie przetrwać do czasu aż nadejdzie pomoc. Zobaczyliśmy, jak można zbudować schronienie, które zapewni nam ciepło w nocy, jak rozpalić ogień bez użycia zapałek czy zapalniczki oraz jak pozyskać wodę z otoczenia i jak ją uzdatnić, by nadawała się do picia. Czterech śmiałków uczestniczyło w próbie maskowania się w terenie. Przysypani gałęziami i runem leśnym, z wymalowanymi twarzami oraz ubrani w maskujące peleryny nie byli łatwym obiektem do znalezienia, ale udało nam się ich namierzyć w regulaminowym czasie. Wszyscy chętni mieli również okazję porozmawiać z oddalonymi o kilometr kolegami przez starą wojskową radiostację.

B. Słupczyńska

Wycieczka do PękowcaWYCIECZKA DO TARNOWSKICH GÓR

29 września uczniowie naszej szkoły zwiedzili zabytkową kopalnię srebra oraz sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Przez stulecia na tym obszarze funkcjonowało kilka tysięcy kopalń; powstało tu ok. 20 tys. szybów i ponad 150 km podziemnych wyrobisk.

W położonych 40m pod powierzchnią ziemi korytarzach kopalni młodzież zwiedziła prawie dwukilometrową trasę turystyczną, będącą pozostałością po dawnych kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku. Zwiedzanie sztolni Czarnego Pstrąga polegało na zejściu schodami w podziemia na głębokość ok. 30m, przepłynięciu łodziami sześćsetmetrowego odcinka sztolni i wyjściu schodami na powierzchnię. To najdłuższa w Polsce podziemna trasa pokonywana w ten sposób. Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję obserwować niewielkie, tworzące się współcześnie stalaktyty i oryginalne partie chodnika sztolniowego wykutego w skale dolomitowej.

Przy świetle lamp, odpychając łódki od ociosów, przewodnik opowiadał ciekawostki o tarnogórskim górnictwie. Podziemia te spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży i wzbudziły prawdziwy podziw.

Pogórnicze zabytki Tarnowskich Gór zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to 15. polski obiekt na tej prestiżowej liście i zarazem pierwszy w województwie śląskim.

J. Sadowska, A. Chrzuszcz

Tarnowskie Góry 2017POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

19 września odbyły się Powiatowe Biegi Przełajowe w Konopiskach. Wśród dziewcząt I miejsce wywalczyła Martyna Gruszka z klasy II Technikum, a III miejsce zdobyła Ola Sobańska z klasy III Technikum.

Chłopcy zajęli całe podium: I miejsce zajął Mateusz Lubczyński z klasy I Szkoły Branżowej, II miejsce - Przemek Rak z klasy II Technikum, a III miejsce - Rafał Klimasiński z klasy I Technikum. W zawodach wystartowali również Kasia Świerkowska z klasy I LO, Dawid Kowalski i Hubert Polaczyk z klasy I Technikum oraz Patryk Knop z klasy III Technikum.

B. Słupczyńska

 
Powiatowe biegi przełajoweSPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

15 września młodzież ZSP tradycyjnie przyłączyła się do akcji Sprzątanie świata, której 24. edycja przebiegała pod hasłem Nie ma śmieci - są surowce. Udział w tym wydarzeniu to okazja do zainspirowania i zaktywizowania młodych ludzi do działania na rzecz środowiska naturalnego. To wspólna lekcja, której celem jest promowanie oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, a tym samym na nasze otoczenie. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się zebrać 4 worki papieru, 12 worków szkła, 11 plastiku oraz 18 worków śmieci mieszanych. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i zapraszamy za rok do udziału w kolejnej edycji.

Za pomoc i przyłączenie się do akcji dziękujemy także Nadleśnictwu Koniecpol.

J. Sadowska, R. Pośpiech

  Sprzątanie świata 2017INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny. Na kolejnych 10 miesięcy nauki życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom uśmiechu, wytrwałości i pasji w codziennych szkolnych radościach i trudnościach :)


 Inauguracja roku szkolnego 2017/2018