Zapytania ofertowe/Przetargi 
rok szkolny 2016/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE

 • Zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni gastronomicznej i warsztatów szkolnych - urządzenie do gotowania makaronu i blendery

WYNIKI
Zapytanie
Formularz
Oświadczenie • Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego - Część IV dostawa drukarek laserowych i skanera (ponowne zapytanie)

 WYNIKI

Zamawiający poprzez zapis w zał. 4 "wraz z kompletem tonerów pełnych" rozumie komplet tonerów od producenta oryginalnych w urządzeniu. • Oprogramowanie dla gastronomii

 WYNIKI

Zapytanie
Oświadczenie


 • Zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni gastronomicznej i warsztatów szkolnych - hokery
WYNIKI

Zapytanie
Formularz
Oświadczenie • Zakup odzieży  - spodnie dresowe 
WYNIKI

Zapytanie
Formularz
Oświadczenie • Oprogramowanie wspomagające gospodarkę magazynową

 WYNIKI

Zapytanie
Oświadczenie


 • Oprogramowanie umożliwiające rozliczanie usług logistycznych

 WYNIKI

Zapytanie
Oświadczenie


 • Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego - Część IV dostawa drukarek laserowych i skanera (ponowne zapytanie)

WYNIKI

Pytania i wyjaśnienia


Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
 • Zakup odzieży ochronnej  
WYNIKI

Zapytanie
Formularz
Oświadczenie
 • Organizacja oraz przeprowadzenie kursu operator  koparko-ładowarek (II zapytanie)
WYNIKI

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy

 


 

 • Oprogramowanie wspomagające gospodarkę magazynową

WYNIKI

Zapytanie
Oświadczenie


 • Oprogramowanie umożliwiające rozliczanie usług logistycznych

WYNIKI

Zapytanie
Oświadczenie


 • Oprogramowanie rachunkowo-płacowe

WYNIKI

Zapytanie
Oświadczenie • Organizacja oraz przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej
WYNIKI

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy

 • Organizacja oraz przeprowadzenie kursu operator  koparko-ładowarek
WYNIKI

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Doposażenie pracowni
techniki biurowej w pomoce dydaktyczne: niszczarkę i bindownicę

WYNIKI

SPROSTOWANIE

Zapytanie
Formularz
Oświadczenie • Organizacja oraz przeprowadzenie kursu CARVINGU
WYNIKI

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
 • Organizacja oraz przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG

WYNIKI

Informuję, że Zamawiający dokonuje zmian w zapytaniu ofertowym.

Jednocześnie wydłuża termin składania ofert do dnia 4 kwietnia 2017 r. do godz. 9.00WYJAŚNIENIA
Zapytanie ofertowe _AKTUALIZACJA


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
 •    Oprogramowanie  do sporządzania dokumentacji transportowej

WYNIKI

Zapytanie
Oświadczenie

 


 

 •    Doposażenie pracowni gospodarki materiałowej i pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży w tym: metkownice, czytniki kodów  kreskowych, wagi elektroniczne, drukarki do etykiet (II zapytanie)

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy


 • Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego - część VI dostawa oraz instalacja u Zamawiającego dodatkowego sprzętu składającego się z projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych ( IV  zapytanie)

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - SPROSTOWANIE 

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Pytania i wyjaśnienia

 

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 23.02.2017 r do godz. 11.00 • Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu dodatkowego - części I - dostawa i montaż u Zamawiającego laptopów wraz z systemem operacyjnym, myszami przewodowymi, linkami zabezpieczającymi oraz osprzętem dodatkowym (ponowne zapytanie)

 WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Informacja z otwarcia kopert


W związku z centralizacją podatku VAT informujemy, iż organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu – Powiat Częstochowski jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ze względu na szacowaną wartość zamówienia przekraczającą 20 000,00 zł netto istnieje prawdopodobieństwo zastosowania stawki VAT – odwrotne obciążenie.

W związku z tym prosimy o załączenie Oświadczenia o obowiązku podatkowym zamawiającego – załącznik nr 10.

Przedłużony termin składania ofert do dnia 23.02.2017r. do godz. 9.00.

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o obowiązku podatkowym Zamawiającego

Pytania i wyjaśnienia


Cz. I Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Cz. I Zapytanie ofertowe
Cz. I Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące oferowanego oprogramowania
Cz. I Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Cz. I Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Cz. I Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw
Cz. I Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy
Cz. I Załącznik nr 7 – Wzór umowy dostawy
Cz. I Załącznik nr 8 – Wzór koperty            
 • Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego -  Część II – dostawa i montaż u Zamawiającego zestawów komputerowych stacjonarnych PC wraz z systemem operacyjnym oraz osprzętem dodatkowym (ponowne zapytanie)


WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Informacja z otwarcia kopert


Pytania i wyjaśnienia
Zamawiający zmienił Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
Od dnia 13.02.2017 r. obowiązuje załącznik pod nazwą:
13.02.2017 Cz. II Zapytanie ofertowe


Zamawiający żąda dodatkowo złożenia Oświadczenia wykonawcy dotyczącego oferowanego oprogramowania - Załącznik nr 9
Tym samym od  dnia 10.02.2017 r.  od godz. 17.00 obowiązuje załącznik pod nazwą:
OBOWIĄZUJĄCE  Cz. II Zapytanie ofertowe
OBOWIĄZUJĄCY Cz. II Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Zamawiający dokładniej sprecyzował Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

Od dnia 10.02.2017 r. obowiązuje załącznik pod nazwą:
 
AKTUALNE Cz. II Zapytanie ofertowe

13.02.2017 Cz. II Zapytanie ofertowe
ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO - KRYTERIA
 
   

 •  Doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży  w tym: lady sprzedażowe, regały do ekspozycji towarów

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe -nowe

Zmiany


Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy

 • Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego - część VI dostawa oraz instalacja u Zamawiającego dodatkowego sprzętu składającego się z projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych (ponowne zapytanie)

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO


   
 • Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego - Część IV dostawa drukarek laserowych i skanera (ponowne zapytanie)

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zamawiający zmienił Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

Od dnia 13.02.2017 r. obowiązuje załącznik pod nazwą:

AKTUALNY Cz.IV Zapytanie ofertowe..

Zamawiający dokonał 2 zmian:
1. w Formularzu ofertowym zał. 1
2. w zapytaniu ofertowym - Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

Obowiązują załączniki pod nazwami:
1. AKTUALNY Cz.IV Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. AKTUALNY Cz.IV Zapytanie ofertowe.

W związku z powyższym wydłużył termin składnia ofert do 16 lutego 2016 r. do godziny 9.00 (było do 13.02.2017 r.)

AKTUALNY Cz.IV Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
AKTUALNY Cz.IV Zapytanie ofertowe..

 

 
 • Zakup urządzeń pomiarowych (ponowne zapytanie)

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zapytanie
Oświadczenie


WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO • Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego (ponowne zapytanie)

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytania i wyjaśnienia 05.01.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia 09.01.2017 r.


 

 • Zakup książek z zakresu doradztwa zawodowego
Zapytanie
Formularz
Oświadczenie • Organizacja oraz przeprowadzenie  kursu baristycznego
WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy

 • Organizacja oraz przeprowadzenie kursu Operator  wózka widłowego
WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy


 • Doposażenie pracowni gospodarki materiałowej i pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży w tym: metkownice, czytniki kodów kreskowych, wagi elektroniczne, drukarki do etykiet.
Zapytanie
Formularz
Oświadczenie
Wzór umowy


 • Zakup filmów szkoleniowych z zakresu doradztwa zawodowego
Zapytanie
Formularz
Oświadczenie


 • Zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni techniki biurowej

Zapytanie
Formularz
Oświadczenie


 • Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej i warsztatów szkolnych w tym: urządzenia kuchenne, akcesoria kuchenne, sprzęt kuchenny, sprzęt kelnerski i barmański

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zapytanie
Formularz
Oświadczenie
Wzór umowy

 


 

 • Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu dodatkowego

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 • Zakup urządzeń pomiarowych
Zapytanie
Formularz

 • Zakup artykułów biurowych (Teczki papierowe, Notes z długopisem)

Zapytanie
Formularz
Oświadczenie

 • Zakup artykułów biurowych (tablica flipchart)

Zapytanie
Formularz


WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ WĘGLA - wyniki
   25.11.2016r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP
I DOSTAWĘ WĘGLA -
treść ogłoszenia


 
WYNIKI PRZETARGU  NA ZAKUP I DOSTAWĘ WĘGLA - wyniki