Klasa o profilu  biomedycznym

 j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

 Klasa o profilu społeczno – prawnym

 j. polski, matematyka, historia, j. obcy

Klasa o profilu menedżersko – turystycznym

j. polski, matematyka, geografia,  j. obcy  

Klasa o profilu
lingwistycznym

j. polski, matematyka, j.angielski, j.niemiecki


Technik żywieni i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka 

 j. polski, matematyka,  biologia, j. obcy 

  Technik handlowiec     z innowacją menedżersko –biznesową

 j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy

     Technik logistyk     z innowacją służby mundurowe

 j. polski,matematyka, informatyka, j. obcy


Mechanik – monter maszyn i urządzeń

 j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Mechanik pojazdów samochodowych

 j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

Kierowca mechanik

j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka

   Monter zabudowy        i robót wykończeniowych     w budownictwie

j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka 

Kucharz j. polski, matematyka, chemia, j. obcy
Cukiernik j. polski, matematyka, chemia, j. obcy

  

 

Nabór elektroniczny - informacje dla gimnazjalisty

 


   

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia, na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2010 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.kandydat loguje się w systemie rekrutacji elektronicznej i składa wniosek o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży;

w dniach 23,26 i 27 czerwca 2017 r. w godz. 8.00-15.00 – kandydat dostarcza do szkoły kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum, kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenie lekarskie;

7 lipca 2017 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały;

w dniach 7, 10,11,12, 13 lipca 2017 r.  w  godz. 8.00-15.00potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego  woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;


14 lipca 2017 r. godz. 9.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.od 19 maja do 19 czerwca 2017 r w godz. 8.00-15.00 - składanie podań wraz z załącznikami;

7 lipca 2017 r. godz. 10.00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

do 14 lipca 2017 r.  godz. 9.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  


 
od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.w godz. 8.00-15.00- składanie podań wraz z załącznikami;

7 lipca 2017 r. godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

w dniach 7, 10,11,12, 13 lipca 2017 r.  w  godz. 8.00-15.00  - potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego  woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego;

14 lipca 2017 r. godz. 9.00
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.