Projekt pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

Beneficjentem projektu jest Powiat Częstochowski.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działania  11.2.  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania  11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.


Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 100 uczniów szkoły, w tym 28 kobiet oraz dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez organizację dla uczniów zajęć z doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych, staży i praktyk, kursów, w tym certyfikowanych, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz udział nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym 4 kobiet, w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących w okresie realizacji projektu.

Projekt „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” zakłada konieczność zwiększenia współpracy szkół zawodowych z  lokalnymi pracodawcami w celu lepszego dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym celu co najmniej 50 uczniów odbędzie staże i praktyki u pracodawców. Uczniowie zwiększą swoje kwalifikacje na rynku pracy poprzez udział m.in. w kursach na operatora koparko-ładowarki, operatora wózka widłowego, obsługi kasy fiskalnej, kursach gastronomicznych w tym: carvingu, kelnerskim, barmańskim, baristycznym, a także w kursie spawania metodą MAG.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r.

Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

Całkowita wartość projektu: 698 178,71 PLN

Wartość dofinansowania  projektu:  663 269,77 PLN  stanowi nie więcej niż 95%całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

-  płatność ze środków europejskich w kwocie 593 451,90PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

-  dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 69 817,87PLN, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny: 34 908,94 co stanowi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Monika Gołdon


   REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

W okresie realizacji projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” wsparciem zostało objętych 114 osób, w tym 108 uczniów (33K/75M) i 6 nauczycieli (4K/2M).

Nauczyciele kształcenia zawodowego zwiększyli swoje kompetencje i umiejętności  poprzez udział w kursach (kurs kelnerski,  kurs antipast, kurs kuchnia molekularna,  kurs carvingu, kurs spawania metodą MAG oraz  kurs operator CNC/ obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie) i studiach podyplomowych (Przewoźnik drogowy- logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób oraz Logistyka i Spedycja dla nauczycieli).

Szczegółowe informacje dot. form wsparcia i liczby uczniów biorących w nich udział zawiera tabela 1.

 

 
W ramach projektu  doposażono pracownie zajęć praktycznych w zawodach technik logistyk, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz, mechanik pojazdów samochodowych/kierowca mechanik. Szczegółowe informacje dotyczące zakupionego wyposażenia zawiera tabela 2.


 

Celem głównym projektu było zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez organizację dla uczniów zajęć z doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych, staży i praktyk, kursów, w tym certyfikowanych, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz udział nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących.

Całkowita  planowana wartość projektu: 698 178,71 PLN

Rzeczywista kwota poniesionych wydatków: 677 657,92 PLN

Wydatki zrealizowano w  97,06 %

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działania  11.2.  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania  11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

   

KURS OPERATOR KOPARKO - ŁADOWAREK 

Koniec roku szkolnego to okres nie tylko wytężonej nauki, czas przygotowywania się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, ale także czas zdobywania dodatkowych uprawnień przez naszych uczniów. Od 9 maja do 1 czerwca 2019 r. 5 uczniów kształcący się w III klasie Technikum w zawodzie technik logistyk oraz 5 tegorocznych absolwentów, którzy ukończyli Technikum w zawodzie technik logistyk uczestniczyło w kursie operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnień. Kurs został zrealizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu z bazą szkoleniową w Częstochowie w związku z realizacją przez ZSP w Koniecpolu projektu pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Łącznie od października 2016 roku specjalistyczne szkolenie odbyło 26 uczniów szkoły. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie uzyskali uprawnienia operatora koparko-ładowarki w zakresie klasy III.
Gratulujemy!


 

 Operator koparko-ładowarekKURS SPAWANIA

Od 27 kwietnia do 31 maja dziesięciu uczniów kształcących się w III klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyło w kursie spawania metodą MAG.

Kurs został zrealizowany w Centrum Szkoleniowo-Usługowym Spawalnictwa „PROSPAW” Sp. z. o.o. w Częstochowie w związku z realizacją przez ZSP w Koniecpolu projektu pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Łącznie od października 2016 roku specjalistyczne szkolenie odbyło 26 uczniów naszej szkoły.

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy uzyskania uprawnień spawalniczych.


  Kurs spawania


 
 
 
KURS OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
    
 
Okres ferii zimowych to dla jednych czas odpoczynku, a dla innych pora, którą można poświęcić na zdobycie dodatkowych umiejętności. Podczas ferii zimowych zakończyliśmy realizację III edycji kursu operator wózka widłowego w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Z dobrym zawodem w lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Łącznie w kursie wzięło udział 36 uczniów technikum w zawodach technik logistyk i technik handlowiec.
Natomiast już w marcu 2019 roku rozpoczynamy kolejne bezpłatne kursy, szkolenia, zajęcia dla naszych uczniów w ramach projektu „Zadbaj o swoja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


Obraz może zawierać: 1 osoba, niebo i na zewnątrzObraz może zawierać: 1 osoba, na zewnątrz


KURS BARMAŃSKI

W ramach projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” w pierwszym tygodniu ferii zimowych odbył się profesjonalny kurs barmański, prowadzony przez pana Mariusza Mureńko z Krakowskiej Szkoły Restauratorów.

Program kursu podzielony był na dwie części. Pierwsza z nich to szkolenie teoretyczne z omówieniem klasyfikacji alkoholi, nauka przygotowania z nich drinków oraz napojów mieszanych.

Część praktyczna składała się z ćwiczeń pozwalających opanować technologię przygotowania napojów mieszanych; zawierała elementy obsługi klienta, elementy sprzedaży, podstawy flair oraz organizację pracy za barem.

Udział w kursie barmańskim umożliwił uczniom zdobycie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do pracy za barem. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczniowie otrzymali zaświadczenie w języku polskim i angielskim, potwierdzające udział w kursie barmańskim I stopnia. Zaświadczenie jest akredytowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i honorowane na terenie całej UE. 

 

  

   


  Kurs barmański


KURS BARISTYCZNY  
  
  

16 i 17 stycznia w ramach projektu Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość odbył się profesjonalny kurs baristyczny, który prowadził Jacek Kotula z Galicyjskiej Szkoły Smaku w Krakowie. Podczas szkolenia omówiono różne rodzaje kaw, najważniejsze parametry prawidłowego espresso, zaznajomiono uczniów z regionami upraw kawowców, a także sposobami zbierania i wypalania kawy.    

Kurs składał się aż w 80 procentach z zajęć praktycznych. Każdy uczestnik nauczył się między innymi jak prawidłowo regulować młynek, jak przygotować perfekcyjne espresso, cappuccino, latte macchiato, kawy z syropami i wiele innych popularnych odmian tego napoju.

   

Podczas kursu baristycznego uczniowie poznali również sztukę Latte Art, czyli malowania dekoracji na powierzchni kawy espresso za pomocą odpowiednio spienionego mleka. Wszystkie ćwiczenia wykonywano na profesjonalnych, kolbowych ekspresach ciśnieniowych i wysokiej jakości kawach.

 

  Kurs baristyczny


WARSZTATY GASTRONOMICZNE

W ramach projektu Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość w przerwie świątecznej oraz podczas ferii zimowych odbyły się warsztaty gastronomiczne Nowoczesne techniki przygotowania i dekorowania potraw. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się ze sprzętem i urządzeniami zakupionymi z funduszy projektu tj. podgrzewaczem do talerzy, urządzeniem sous-vide do gotowania w niskich temperaturach, blenderami gastronomicznymi, mikserem barmańskim, profesjonalnymi nożami kuchennymi, kostkarką do lodu, syfonem do ubijania śmietany, podgrzewaczem do talerzy, palnikiem gastronomicznym, termometrami do potraw, profesjonalnym piekarnikiem z termoobiegiem oraz taboretem podgrzewczym.

Nauczyciel prowadzący zajęcia omówił dokładnie zastosowanie oraz sposób korzystania z nowych urządzeń. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zaletom i sposobom przyrządzania potraw nowoczesną metodą sous-vide. Podczas zajęć uczniowie zapoznawali się również z technikami stosowanymi w kuchni molekularnej takimi jak sferyfikacja czy żelowanie. Wykorzystując różne tekstury molekularne (np. agar, alginian sodu, chlorek wapnia, maltodekstrynę czy lecytynę sojową) uczniowie nauczyli się przygotowywać piankę, puder, kawior oraz makaron molekularny. Uczestnicy warsztatów poznali również nowoczesne sposoby dekorowania i komponowania składników na talerzu oraz sposób ekspedycji wykonanych potraw.

Wykorzystując poznane techniki kulinarne oraz nowe urządzenia przygotowano wiele ciekawych i apetycznych potraw:

- polędwiczkę wieprzową w knelu z drobiu, podaną z budyniem z pietruszki i kawiorem z brzoskwiń

- kruche ciastka w towarzystwie makaronu z kawy

- babeczki z pieczarkami otulone spaghetti z barszczu czerwonego

- schabowe kieszonki, podane z grillowanymi ziemniakami, warzywami gotowanymi w soku pomarańczowym i pudrem z oliwy truflowej

- łososia sous-vide oraz puree z groszku w otulinie z makaronu pomidorowego

- polędwicę sous-vide podaną na puree z ziemniaka i pietruszki oraz karmelizowane marchewki

- rurki z bitą śmietaną podane z kawiorem z kawy i prażynkami z makaronu ryżowego

- sałatkę jarzynową z szynką, posypaną kawiorem marchewkowym oraz grzanki z kolendrą

- gulasz wieprzowy z papryką, podany z kaszotto oraz sałatką z ogórków w aromacie tabasco

- faszerowane udka sous-vide podane na krążkach puree z marchewki, posypanym kawiorem z wątróbki

- szaszłyki w kurczaku z molekularnym tzatziki

- terrinę rybną z teksturą cytrynowo-brzoskwiniową

- krem brulee z karmelizowanymi bezami i dekoracją z karmelu

 

  Warsztaty gastronomiczne


 WARSZTATY KULINARNE

13 grudnia uczniowie klas gastronomicznych, biorący udział w projekcie Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość uczestniczyli w warsztatach kulinarnych Techniczne umiejętności korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni przy tworzeniu dań. Zajęcia odbyły się w kompleksowo wyposażonym w najlepszej jakości sprzęt Centrum Kulinarnym Weindich w Chorzowie. Zatrudnieni tam specjaliści i trenerzy kulinarni są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Euro-Toques Polska.

Warsztaty zorganizowane dla naszej szkoły poprowadził pan Sebastian Humski – szef kuchni zajazdu Hetman. Uczniowie przygotowując różne dania mogli zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń: pieca konwekcyjno-parowego, schładzarki szokowej, pakowarki próżniowej. Obserwowali również zastosowanie techniki sous-vide z wykorzystaniem cyrkulatora. Dzięki udziałowi w warsztatach młodzież nabyła techniczne umiejętności korzystania z urządzeń z jakimi mogą zetknąć się w swojej przyszłej pracy zawodowej. ​

 

  Warsztaty kulinarne
 
 
WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE NA SZKOLNYM FACEBOOKU