Kadra pedagogiczna naszej szkoły


 1. mgr Edyta Młyńska  - dyrektor Zespołu Szkół, n-l języka niemieckiego
 2. mgr Mariusz Bobrowski - n-l wychowania fizycznego
 3. mgr Damian Burza - pedagog szkolny
 4. mgr Aneta Chrzuszcz - n-l języka niemieckiego 
 5. mgr Grażyna Cipior - n-l matematyki
 6. mgr inż. Dawid Ciszewski - n-l przedmiotów zawodowych
 7. mgr Mirosław Gałwiaczek - n-l historii 
 8. mgr Agnieszka Gałwiaczek - n-l języka polskiego
 9. mgr inż. Monika Gołdon - n-l przedmiotów zawodowych
 10. mgr Małgorzata Janiszewska - n-l biologii i przedmiotów zawodowych
 11. dr inż. Jarosław Januszek - n-l przedmiotów zawodowych
 12. mgr teol. Krzysztof Kaczor- n-l religii
 13. mgr inż Grzegorz Kloc - n-l zajęć praktycznych
 14. mgr Wanda Kotela - n-l chemii
 15. mgr Małgorzata Krowicka - n-l matematyki
 16. mgr Paweł Krzyszczyk - n-l języka angielskiego
 17. mgr teol. Marcin Malarecki - n-l religii
 18. mgr Sylwia Margas - n-l zajęć rewalidacyjnych
 19. mgr Magdalena Matysiak - n-l przedm. ekonomicznych
 20. mgr Joanna Otczyk - n-l wiedzy o kulturze
 21. mgr inż. Andrzej Orzeł -  n-l  informatyki i przedmiotów zawodowych
 22. mgr inż. Piotr Pawlik - n-l zajęć praktycznych 
 23. mgr Sławomir Pietraszek - n-l przedmiotów zawodowych
 24. mgr Robert Pośpiech - n-l biologii, wiedzy o społeczeństwie
 25. mgr Magdalena Rydzek - n-l przedmiotów ekonomicznych
 26. mgr Justyna Sadowska - n-l geografii
 27. mgr Dariusz Saternus - n-l wychowania fizycznego 
 28. mgr Małgorzata Skrobich - n-l fizyki i matematyki
 29. mgr Beata Słupczyńska - n-l języka angielskiego
 30. mgr Bożena Stolarska - n-l wychowania fizycznego
 31. mgr Anna Suliga - n-l j. polskiego
 32. mgr Iwona Sztajnowska - n-l języka polskiego
 33. mgr Justyna Ślęzak - n-l przedmiotów zawodowych
 34. mgr Agnieszka Wójcik - n-l bibliotekarz i wdż