Kadra pedagogiczna naszej szkoły


 1. mgr Edyta Młyńska  - dyrektor Zespołu Szkół, n-l języka niemieckiego
 2. mgr Mariusz Bobrowski - n-l wychowania fizycznego
 3. mgr Damian Burza - pedagog szkolny
 4. mgr Aneta Chrzuszcz - n-l języka niemieckiego 
 5. mgr Grażyna Cipior - n-l matematyki
 6. mgr inż. Dawid Ciszewski - n-l przedmiotów zawodowych
 7. mgr Mirosław Gałwiaczek - n-l historii 
 8. mgr Agnieszka Gałwiaczek - n-l języka polskieg
 9. mgr Anna Gładysińska-Złotnicka - n-l plastyki
 10. mgr inż. Monika Gołdon - n-l przedmiotów zawodowych
 11. mgr Małgorzata Janiszewska - n-l biologii i przedmiotów zawodowych
 12. dr inż. Jarosław Januszek - n-l przedmiotów zawodowych
 13. mgr teol. Krzysztof Kaczor- n-l religii
 14. mgr inż Grzegorz Kloc - n-l zajęć praktycznych
 15. mgr Wanda Kotela - n-l chemii
 16. mgr Małgorzata Krowicka - n-l matematyki
 17. mgr Paweł Krzyszczyk - n-l języka angielskiego
 18. mgr teol. Marcin Malarecki - n-l religii
 19. mgr Sylwia Margas - n-l zajęć rewalidacyjnych
 20. mgr Magdalena Matysiak - n-l przedm. ekonomicznych
 21. mgr Zuzanna Nigot - n-l języka polskiego
 22. mgr Joanna Otczyk - n-l wiedzy o kulturze
 23. mgr inż. Andrzej Orzeł -  n-l  informatyki i przedmiotów zawodowych
 24. mgr inż. Piotr Pawlik - n-l zajęć praktycznych 
 25. mgr Sławomir Pietraszek - n-l przedmiotów zawodowych
 26. dr Beata Pośpiech - n-l chemii
 27. mgr Robert Pośpiech - n-l biologii, wiedzy o społeczeństwie
 28. mgr Magdalena Rydzek - n-l przedmiotów ekonomicznych
 29. mgr Justyna Sadowska - n-l geografii
 30. mgr Dariusz Saternus - n-l wychowania fizycznego 
 31. mgr Małgorzata Skrobich - n-l fizyki i matematyki
 32. mgr Beata Słupczyńska - n-l języka angielskieg
 33. mgr Martyna Smaga - n-l języka niemieckiego
 34. mgr Bożena Stolarska - n-l wychowania fizycznego
 35. mgr Anna Suliga - n-l j. polskiego
 36. mgr Iwona Sztajnowska - n-l języka polskiego
 37. mgr Justyna Ślęzak - n-l przedmiotów zawodowych
 38. mgr Urszula Tyrek - n-l. języka angielskiego
 39. mgr Elżbieta Węgrzyniak - n-l informatyki
 40. mgr Agnieszka Wójcik - n-l bibliotekarz i wdż
 41. mgr Alicja Zdańska - n-l przedmiotów zawodowych