Kadra pedagogiczna naszej szkoły


 1. mgr Edyta Młyńska - dyrektor Zespołu Szkół, n-l języka niemieckiego
 2. mgr Agnieszka Wójcik - zastępca dyrektora, nauczyciel bibliotekarz
 3. mgr Mariusz Bobrowski - n-l wychowania fizycznego
 4. mgr Damian Burza - pedagog szkolny
 5. mgr Paweł Całusiński - n-l wychowania fizycznego
 6. mgr Aneta Chrzuszcz - n-l języka niemieckiego 
 7. mgr Grażyna Cipior - n-l matematyki
 8. mgr inż. Dawid Ciszewski - n-l przedmiotów zawodowych
 9. mgr Mirosław Gałwiaczek - n-l historii 
 10. mgr Agnieszka Gałwiaczek - n-l języka polskiego
 11. mgr Anna Gładysińska-Złotnicka - n-l plastyki
 12. mgr inż. Monika Gołdon - n-l przedmiotów zawodowych
 13. mgr Anna Janasik - n-l teoretycznych przedmiotów zawodowych
 14. mgr Małgorzata Janiszewska - n-l biologii i przedmiotów zawodowych
 15. mgr teol. Mateusz Kościołek - n-l religii
 16. mgr Małgorzata Krowicka - n-l matematyki
 17. mgr Paweł Krzyszczyk - n-l języka angielskiego
 18. mgr teol. Marcin Malarecki - n-l religii
 19. mgr Sylwia Margas - n-l języka polskiego
 20. mgr Magdalena Matysiak - n-l przedm. ekonomicznych
 21. mgr inż. Andrzej Orzeł -  n-l  informatyki i przedmiotów zawodowych
 22. mgr inż. Piotr Pawlik - n-l zajęć praktycznych 
 23. mgr Sławomir Pietraszek - n-l przedmiotów zawodowych
 24. dr Beata Pośpiech - n-l chemii
 25. mgr Robert Pośpiech - n-l biologii, wiedzy o społeczeństwie
 26. mgr Sylwia Pura - n-l przedmiotów zawodowych
 27. mgr Jacek Rał - n-l historii
 28. mgr Magdalena Rydzek - n-l przedmiotów ekonomicznych
 29. mgr Justyna Sadowska - n-l geografii
 30. mgr Dariusz Saternus - n-l wychowania fizycznego i historii
 31. mgr Małgorzata Skrobich - n-l fizyki i matematyki
 32. mgr Beata Słupczyńska - n-l języka angielskiego
 33. mgr Anna Suliga - n-l języka polskiego
 34. mgr Justyna Ślęzak - n-l przedmiotów zawodowych
 35. mgr Urszula Tyrek - n-l języka angielskiego
 36. mgr Alicja Zdańska - n-l przedmiotów zawodowych