Historia naszej szkoły


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - placówka oświatowa o ponad 50-letniej tradycji wyraźnie i trwale wpisała się w dzieje społeczności koniecpolskiej i nie tylko. Początki jej sięgają maja 1945 roku, kiedy to powstało Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne, jako filia I Liceumi Gimnazjum Męskiego w Radomsku. Gimnazjum kształciło młodzież na poziomie szkoły średniej, tzw. małej matury, czyli 4-letnim cyklem nauczania. Wykształciło ono ponad 150 uczniów. Gimnazjum działało do 1948 roku. Reforma oświaty zlikwidowała ten system kształcenia.

Na bazie tej szkoły i Szkoły Powszechnej utworzono Średnią Szkołę Handlową (działała do 1950r.), a po jej likwidacji Zasadniczą Szkołę Metalową działającą ze zmianami nazwy i lokalizacji do dziś pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych. W 1953 r. rozpoczęto działania na rzecz utworzenia Liceum Ogólnokształcącego.

Decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego Łódzkiego otwarto je 1.09. 1957 r. Dalsze losy szkoły to wprowadzenie się do obiektu Zasadniczej Szkoły Rolniczej(1974 r.), otwarcie Technikum Rolniczego dla Pracujących (1976 r.), otwarcie Liceum Rolniczego (1977 r.), aż wreszcie utworzenie zbiorczego zespołu szkolnego pod nazwą ZESPÓŁ SZKÓŁ (1978 r.).

16.10.2006 r. to dzień, w którym dzięki wysiłkowi władz powiatowych i lokalnych oddano do użytku nowy budynek szkoły ponadgimnazjalnej w Koniecpolu. Kontynuuje w nim swą edukację młodzież Zespołu Szkół im. płk. Zygmunta Chmieleńskiego oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Od rozpoczętego 3 września 2007 r. roku szkolnego nowa szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.