Samorząd UczniowskiNASZ SAMORZĄD

W styczniu 2019 odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Zgłoszono sześciu kandydatów spośród których w wyniku głosowania wybrano czwórkę uczniów: Kingę Buc, Tobiasza Grzybowskiego, Natalię Misztal i Julię Rydzek. Po ukonstytuowaniu się skład prezydium samorządu uczniowskiego przedstawia się następująco:

 

Przewodniczący Julia Rydzek
kl. I LO
Zastępca Kinga Buc kl. I LO
Skarbnik Natalia Misztal
kl. I TL
Sekretarz Tobiasz Grzybowski
kl. II SB

 

Liczenie głosów

Urna wyborcza