Współpraca z uczelniami 

7 marca wystartowała kolejna edycja Uniwersytetu Młodzieżowego przy Politechnice Częstochowskiej. Bierze w nim udział kilkanaście szkół z Częstochowy, Koniecpola, Kłobucka i Myszkowa. Inauguracyjny wykład odbył się w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. "Młodzieżowi" studenci wezmą udział w czterech wykładach. Dodatkowo dla poszczególnych grup/klas będą organizowane zajęcia laboratoryjne.
Studenci Uniwersytetu Młodzieżowego dostali własne indeksy, w których będą zbierać pieczątki z wszystkich wykładów. Jeśli ktoś będzie miał komplet, to weźmie udział w losowaniu cennych nagród: laptopa i wieży hi-fi. Sponsorami są firma Maskpol oraz europoseł Małgorzata Handzlik. Opiekunami uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu jest Pani Małgorzata Krowicka oraz Joanna Sokolińska.

Tematy wykładów częstochowskiego uniwersytetu młodzieżowego:

  • „Pole elektromagnetyczne” prowadzący: inż. Paweł Jabłoński

           termin: 7.03.2013r., godz. 12.00

  • „Właściwości ciał w niskich temperaturach”

          prowadzący: Pan prof. dr hab. Józef Zbroszczyk  termin: 26.04.2013r.,           godz. 12.00

  • „Projektowanie parametryczne w architekturze – metody komputerowego generowania formy”

         prowadzący: Pan mgr inż. arch. Henryk Katowicz-Kowalewski                          termin:  17.05.2013r.,

  • „Czy silnik spalinowy znajdzie zastosowanie w pojeździe XXI wieku?”

           prowadzący: Pan dr inż. Arkadiusz Jamrozik    termin: 7.06.2013r.,                  godz. 12.00

 


Wykład z fizyki na Politechnice Częstochowskiej w dniu 26.04.2013 r.  w ramach Młodzieżowego Uniwesytetu CzęstochowskiegoJUŻ DZIŚ ZOSTAŃ STUDENTEM!

   Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu została studentami Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego na Politechnice Częstochowskiej.

Dnia 7.03.2013r. odbyła się inauguracja, którą rozpoczął prorektor Politechniki Częstochowskiej Andrzej Rusek- stwierdzając,” że bez szkolnictwa technicznego żadna gospodarka nie osiągnie wysokich wyników.”

Następnie zabrał głos  właściciel firmy MASKPOL  główny sponsor, który zauważył,  że w naszym kraju jest duży  brak kadry inżynierskiej i zachęcał młodych ludzi do wyboru tego rodzaju studiów technicznych.

 Następnym punktem programu był wykład multimedialny z fizyki na temat: „Pola elektromagnetycznego” prowadzonego przez dr. inż  Pawła Jabłońskiego. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziły eksponaty prezentowane przez wykładowcę: globus magnetyczny i kręcący się wokół baterii drut miedziany poruszany oddziaływaniem pola magnetycznego.

 Około 500 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych z Częstochowy, Kłobucka, Lublińca i Koniepola poczuło się jak prawdziwi studenci wyższej uczelni.

Spotkania na Wyższych Uczelniach mają na celu zachęcić młodych ludzi do podejmowania studiowania tego rodzaju kierunków, które po  ich ukończeniu  dają  duże możliwości  ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Uczniowie z niecierpliwością czekają na następny wykład, który odbędzie się 26.04.2013r.

 

 

                                                                   Opiekunowie:

                                                                    mgr  Joanna Sokolińska

                                                                        mgr  Małgorzata Krowicka


Galeria zdjęć  z Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego na Politechnice Częstochowskiej