Statut Liceum Ogólnokształcącego

Statut Technikum

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Statut Szkoły Branżowej


Ocenianie wewnątrzszkolne

Załącznik do Statutu Szkoły

 

Raport - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Raport - Technikum