Statut Liceum Ogólnokształcącego

Statut Technikum

Statut Szkoły Branżowej


Załącznik do Statutu Szkoły - zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia

 

Raport - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Raport - Technikum