button_egzamin-zawodowy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu  przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2018 roku


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018


TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2018 R.
 

Sesja czerwiec-lipiec 2018 r. 

 Etap pisemny

19 czerwca 2018 r. 

 Etap praktyczny

26 czerwca 2018 r.  - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. –  W pozostałych kwalifikacjach


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Kwalifikacja Część pisemna Część praktyczna
A.30 19 czerwca 2018 r.
godz. 10.00
26 czerwca 2018 r.
godz. 16.00
A.31 19 czerwca 2018 r.
godz. 12.00
26 czerwca 2018 r.
 godz. 09.00
A.32 19 czerwca 2018 r.
godz. 14.00
26 czerwca 2018 r.
godz. 13.00
A.18 19 czerwca 2018 r.
 godz. 10.00
25 i 26 czerwca 2018 r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
T.06 19 czerwca 2018 r.
 godz. 10.00
25 czerwca 2018 r.
wg odrębnego harmonogramu
 przekazanego
 indywidualnie zdającemu
T.15 19 czerwca 2018 r.
 godz. 12.00
26 czerwca 2018 r.
wg odrębnego harmonogramu
 przekazanego
 indywidualnie zdającemu
B.06 19 czerwca 2018 r.
godz. 12.00
27 i 28 czerwca 2018 r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
M.18 19 czerwca 2018 r.
 godz. 10.00
wg oddrębnego harmonogramu przekazanego
 indywidualnie zdającemu
M.17 19 czerwca 2018 r.
 godz. 10.00
wg oddrębnego harmonogramu przekazanego
indywidualnie zdającemu
 Termin ogłoszenia wyników egzaminu:  31 sierpnia 2018 r.

 
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie: 31 sierpnia 2018 r.
 
 
   

 

 

 

 


 
 

Sesja styczeń-luty 2018 r.

 Etap pisemny

11 stycznia 2018 r. 

 Etap praktyczny

10 stycznia 2016 r.  - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r. –  pozostałych kwalifikacjach


Termin ogłoszenia wyników egzaminu:

23 marca 2018 r.


 Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje  zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r.:

25 maja 2018 r.