button_egzamin-zawodowy
 


 Sesja czerwiec-lipiec 2019 r. 

 

 Etap pisemny

18 czerwca 2019 r. 

 Etap praktyczny

17 czerwca 2019 r.  - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r. –  pozostałych kwalifikacjach

 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Kwalifikacja Część pisemna Część praktyczna
A.30 18 czerwca 2019r.
godz. 10.00
17 czerwca 2019 r.
godz. 16.00 
A.31 18 czerwca 2019r.
godz. 12.00
17 czerwca 2019 r.
godz. 09.00 
A.32 18 czerwca 2019r.
godz. 14.00 
17 czerwca 2019 r.
godz. 13.00 
AU.22 18 czerwca 2019r.
godz. 10.00 
17 czerwca 2019 r.
godz. 09.00 
A.18 18 czerwca 2019r.
godz. 10.00 
21 czerwca -4 lipca 2019r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
A.22 18 czerwca 2019r.
godz. 12.00 
21-23 czerwca 2019r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
T.06 18 czerwca 2019r.
godz. 10.00

21 czerwca -4 lipca 2019r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
T.15 18 czerwca2019r.
godz. 12.00 
17 czerwca 2019 r.
godz.10.00 
B.05 18 czerwca 2019r.
godz. 10.00 
21 czerwca -4 lipca 2019r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
B.06 18 czerwca 2019r.
godz. 12.00 
21 czerwca -4 lipca 2019r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
 
 B.07  18 czerwca 2019r.
godz. 14.00 
21 czerwca -4 lipca 2019r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
 
M.18  18 czerwca2019r. 
godz. 10.00
21 czerwca -4 lipca 2019r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
 
M.17 18 czerwca 2019r.
godz. 10.00 

21 czerwca -4 lipca 2019r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
 Termin ogłoszenia wyników egzaminu:
 30 sierpnia 2019 r.


 
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie:
30 sierpnia 2019 r.

Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje  zawodowe dla absolwentów techników:

30 sierpnia 2019 r.

    


 

 

 

 

 


 
 


 

 


 

Sesja styczeń-luty 2019 r. 
 

 Etap pisemny

10 stycznia 2019 r. 

 Etap praktyczny

9 stycznia 2019 r.  - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r. –  pozostałych kwalifikacjach

 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Kwalifikacja Część pisemna Część praktyczna
A.30 10 stycznia 2019 r. godz.10.00
9 stycznia 2019 r.
godz.16.00 
A.31 10 stycznia 2019 r.
godz.12.00
9 stycznia 2019 r.
godz.09.00 
A.32 10 stycznia 2019 r.
godz.14.00
9 stycznia 2019 r.
godz.13.00 
A.18 10 stycznia 2019 r.
godz.10.00
11 -21 stycznia 2019 r. oraz od 8-13 lutego 2019 r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
A.22 10 stycznia 2019 r.
godz.12.00
12-14 stycznia 2019r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
T.06 10 stycznia 2019 r.
godz.10.00

11 -21 stycznia 2019 r. oraz od 8-13 lutego 2019 r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
T.15 10 stycznia 2019 r.
godz.12.00
9 stycznia 2019 r.
godz.13.00 
B.05 10 stycznia 2019 r.
godz.10.00 
11 -21 stycznia 2019 r. oraz od 8-13 lutego 2019 r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
B.06 10 stycznia 2019 r.
godz.12.00

11 -21 stycznia 2019 r. oraz od 8-13 lutego 2019 r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
 B.07  10 stycznia 2019 r.
godz.14.00 
11 -21 stycznia 2019 r. oraz od 8-13 lutego 2019 r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu

 
M.18  10 stycznia 2019 r.
godz.10.00 
11 -21 stycznia 2019 r. oraz od 8-13 lutego 2019 r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
 
M.17 10 stycznia 2019 r.
godz.10.00

11 -21 stycznia 2019 r. oraz od 8-13 lutego 2019 r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
 Termin ogłoszenia wyników egzaminu:
 22 marca 2019 r.


 
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie:
22 marca 2019 r.

Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje  zawodowe dla absolwentów techników, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019 r.:

24 maja 2019 r.

    


 

 

 

 

 


 
 
 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu  przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 roku


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie A.18 10 stycznia 2019 r. 25 i 26 czerwca 2018 r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu