button_egzamin-zawodowy
 


 
Sesja styczeń-luty 2020 r. 
 

 Etap pisemny

10 stycznia 2020 r. 

 Etap praktyczny

9 stycznia 2020 r.  - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r. –  pozostałych kwalifikacjach

 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Kwalifikacja Część pisemna Część praktyczna
AU.22 31 sierpnia 2020 r.
9 stycznia 2020 r.
 
A.30 10 stycznia 2020 r.
9 stycznia 2020 r.
 
A.31 10 stycznia 2020 r.

9 stycznia 2020 r.
 
A.32 10 stycznia 2020 r.

9 stycznia 2020 r.
 
A.18 10 stycznia 2019 r.

11 -20 stycznia 2020 r. oraz od 7-12 lutego 2020 r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
A.22 10 stycznia 2019 r.

11-13 stycznia 2020r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
M.18  10 stycznia 2019 r.

1-20 stycznia 2020 r. oraz od 7-12 lutego 2020 r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
 
 Termin ogłoszenia wyników egzaminu:
 22 marca 2020 r.


 
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie:
20 marca 2020 r.

Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje  zawodowe dla absolwentów techników, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019 r.:

22 maja 2020 r.

    


 

 

 

 

 


 
 


 

 Sesja czerwiec-lipiec 2020 r. 

 

 Etap pisemny

23 czerwca 2020 r. 

 Etap praktyczny

22 czerwca 2020 r.  - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r. –  pozostałych kwalifikacjach

 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Kwalifikacja Część pisemna Część praktyczna
AU.04 23 czerwca 2020r. 22 czerwca 2020 r.

AU.22 
23 czerwca 2020r.  22 czerwca 2019 r.
 
A.30 23 czerwca 2020r.


22 czerwca 2020 r. 
A.31 23 czerwca 2020r. 
22 czerwca 2020 r. 
A.32 23 czerwca 2020r. 
22 czerwca 2020 r. 
A.18 23 czerwca 2020r.  27 czerwca -9 lipca 2020r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
A.22 23 czerwca 2020r.  24-26 czerwca 2020r.
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
T.06 23 czerwca 2020r. 
27 czerwca -9 lipca 2020r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
B.05 23 czerwca 2020r.  27 czerwca -9 lipca 2020r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
B.06 23 czerwca 2020r.  27 czerwca -9 lipca 2020r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu
u
 
 B.07  23 czerwca 2020r.  27 czerwca -9 lipca 2020r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu

 Termin ogłoszenia wyników egzaminu:
 31 sierpnia 2020 r.


 
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie:
 
31 sierpnia 2020 r.


Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje  zawodowe dla absolwentów techników:

31 sierpnia 2020 r.

    


 

 

 

 

 


 
 


 

 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. wsprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieoraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2020 roku dla podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012r. -formuła 2012

   

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia2019r. wsprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieoraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2020rokudla podstawy programowej kształcenia w zawodach z31 marca 2017 r. -formuła 2017 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie A.18 10 stycznia 2019 r. 25 i 26 czerwca 2018 r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu