button_egzamin-zawodowy
 


 
FORMUŁA 2017

Komunikat dyrektora CKE z 20sierpnia 2020 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2021 roku

 
 
FORMUŁA 2012

Komunikat dyrektora CKE z 20sierpnia 2020 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2021 roku

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie A.18 10 stycznia 2019 r. 25 i 26 czerwca 2018 r. 
wg odrębnego harmonogramu
przekazanego
 indywidualnie zdającemu