Egzamin zawodowy


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku


TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO  KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE W 2016 R. - "NOWY EGZAMIN"

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Sesja styczeń-luty 2016 r.

 Etap pisemny

14 stycznia 2016 r. 

 Etap praktyczny

15 stycznia 2016 r.  - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

od 16 stycznia do 26 lutego 2016 r.. –  pozostałych kwalifikacjach

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje  w zawodzie: 30 marca 2016 r.

 

Sesja maj-lipiec 2016 r.

 Etap pisemny

17 czerwca 2016 r. 

 Etap praktyczny

23 czerwca 2016 r.  - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

od 30 maja do 4 lipca 2016 r. –  pozostałych kwalifikacjach  

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje  w zawodzie: 26 sierpnia 2016 r.Sesja sierpień-październik 2016 r.

 Etap pisemny

6 października 2016 r. 

 Etap praktyczny

11 października 2016 r.  - w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

od 6 września do 17 października 2016 r. –  pozostałych kwalifikacjach

 

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje  w zawodzie: 25 listopada 2016 r.


TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE - "STARY EGZAMIN"
(dla  absolwentów  wszystkich  typów  szkół  prowadzących  kształcenie  zawodowe,  którzy  uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu)

 Etap pisemny

20 czerwca 2016 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 Etap praktyczny

od 21 do 22 czerwca 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 26 sierpnia 2016 r.