Zapytania ofertowe/Przetargi  
ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Data dodatnia ogłoszenia: 20.03.2019 r. 
Data modyfikacji: 21.03.2019 r.

 • Organizacja oraz przeprowadzenie kursu KORZYSTANIA Z PROFESJONALNEGO SPRZĘTU W KUCHNI PRZY TWORZENIU DAŃ
 
Sprostowanie
 
 
 

Data dodatnia ogłoszenia: 20.03.2019 r.
Data modyfikacji: 21.03.2019 r. 
 
Data dodatnia ogłoszenia: 20.03.2019 r. 
 

 • Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej


Data dodatnia ogłoszenia: 19.03.2019 r.


 • Wykonanie badań profilaktycznych kandydatów na uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Wyniki     

  • Wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy ( badania wstepne, kontrolne, okresowe) 
 


 • Organizacja oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat."B"
 


 


 • Organizacja oraz przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG
  


 • Organizacja oraz przeprowadzenie kursu Operator  wózka widłowego
 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla - treść ogłoszenia


 • Zakup odzieży ochronnej  
 


 • Oprogramowanie umożliwiające rozliczanie usług logistycznych (ponowne zapytanie)

Wyniki

Zapytanie
Oświadczenie •  Dostawa   i montaż u Zamawiającego zestawów komputerowych stacjonarnych PC wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, programem antywirusowym oraz osprzętem dodatkowym 

     

 • Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu dodatkowego - część V - urządzenie wielofunkcyjne (ponowne zapytanie)
    
 •    Doposażenie pracowni techniki biurowej w pomoce dydaktyczne: niszczarkę  

Wyniki

 Zapytanie
Formularz
Oświadczenie

 • Oprogramowanie umożliwiające rozliczanie usług logistycznych


 Wyniki

Zapytanie
OświadczenieZapytane ofertowe na zakup i dostawę węgla - treść ogłoszenia


Wyniki

 
Organizacja oraz przeprowadzenie kursu barmańskiego - ponowne zapytanie

Wyniki

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
Organizacja oraz przeprowadzenie kursu barmańskiego

Wyniki
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowyOprogramowanie dla gastronomii

Wyniki

Zapytanie
Oświadczenie


Zakup kompletu oryginalnych tonerów do wielofunkcyjnej kolorowej drukarki laserowej 

Wyniki  

 Zapytanie

Oświadczenie

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu dodatkowego – część V – urządzenie wielofunkcyjne”