Zapytania ofertowe/Przetargi  
ZAPYTANIE OFERTOWE
 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla - treść ogłoszenia


  • Zakup odzieży ochronnej  
 


  • Oprogramowanie umożliwiające rozliczanie usług logistycznych (ponowne zapytanie)

Wyniki

Zapytanie
Oświadczenie  •  Dostawa   i montaż u Zamawiającego zestawów komputerowych stacjonarnych PC wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym, programem antywirusowym oraz osprzętem dodatkowym 

       

  • Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu dodatkowego - część V - urządzenie wielofunkcyjne (ponowne zapytanie)
    
  •    Doposażenie pracowni techniki biurowej w pomoce dydaktyczne: niszczarkę  

Wyniki

 Zapytanie
Formularz
Oświadczenie

  • Oprogramowanie umożliwiające rozliczanie usług logistycznych


 Wyniki

Zapytanie
OświadczenieZapytane ofertowe na zakup i dostawę węgla - treść ogłoszenia


Wyniki

 
Organizacja oraz przeprowadzenie kursu barmańskiego - ponowne zapytanie

Wyniki

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
Organizacja oraz przeprowadzenie kursu barmańskiego

Wyniki
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 5 – Wzór koperty
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowyOprogramowanie dla gastronomii

Wyniki

Zapytanie
Oświadczenie


Zakup kompletu oryginalnych tonerów do wielofunkcyjnej kolorowej drukarki laserowej 

Wyniki  

 Zapytanie

Oświadczenie

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu dodatkowego – część V – urządzenie wielofunkcyjne”