Projekty z EFS
Zakończenie roku szkolnego 2020-2021
Oferta edukacyjna
Co warto wiedzieć o zawodzie technik handlowiec?
Warsztaty Zespołu Szkół w KoniecpoluZłota Szkoła NBP

Wzięliśmy udział w I edycji programu realizowanego przez Narodowy Bank Polski pod hasłem Giganci finansów osobistych. Podczas lekcji z ekonomią, debaty szkolnej oraz spotkania z ekspertem zajmowaliśmy się poniższymi tematami:

 • Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi,
 • Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel,
 • Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu składanego,
 • Inflacja i co trzeba o niej wiedzieć,
 • Podstawy inwestowania,
 • Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników,
 • Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa,
 • Długi zawsze pod kontrolą,
 • Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich,
 • Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń w tym o ubezpieczeniach emerytalnych.

A jak już wzięliśmy, to zdobyliśmy prestiżowy tytuł Złotej Szkoły NBP 😊


 

W okresie od  2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół w Koniecpolu realizowany był projekt „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

W projekcie wsparciem zostało objętych 126 osób, w tym 119 uczniów (34K/85M) i 7 nauczycieli (3K/4M).

Celem projektu  było zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Koniecpolu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły i dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, wzrost kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz organizację dla uczniów:  zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć specjalistycznych w zakresie logistyki, symulacyjnej firmy handlowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zajęć gastronomicznych, laboratorium transportowego, obsługi tachografów, diagnostyki i naprawy klimatyzacji, wykonywania różnych rodzajów tynków, języków obcych branżowych, płatnych staży/praktyk oraz kursów: ECDL, operatora koparko-ładowarki, spawania MAG, operatora wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, przedstawiciela handlowego, tworzenie sklepu internetowego, carvingu, baristy, korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni przy tworzeniu dań.

W ramach projektu 3 sale lekcyjne zostały zaadaptowane na pracownie z pełną infrastrukturą informatyczną. Zostało zakupione także doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych m.in. samochód do diagnostyki, komputery, projektory i ekrany projekcyjne, urządzenia wielofunkcyjne, symulator tachografów, oprogramowanie do wyznaczania tras, tester diagnostyczny, stacja obsługi klimatyzacji, , wyposażenie do pracowni gastronomicznej, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno-parowy, a także biurka i krzesełka.


11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości i obchodzimy go dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów (od 1795 do 1918 roku). 

Święto 11 listopada ustanowione zostało ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Święto to przywrócono dopiero ustawą w okresie transformacji systemowej, która miała miejsce 1989 roku.

Co roku Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w Polsce obchodzone jest bardzo uroczyście. W tym terminie odbywają się specjalne defilady, organizowane są także koncerty, na których można usłyszeć patriotyczne piosenki, wykłady tematyczne czy inscenizacje historyczne.

Nauczyciele i my, młodzież  włączaliśmy się aktywnie w coroczne obchody tego szczególnego Święta na terenie naszej szkoły i miasta.

Z uwagi na pandemię COVID-19 i obowiązujące obostrzenia sanitarne konieczna stała się rezygnacja z hucznych obchodów.

Pomimo ograniczeń możemy dołączyć do zorganizowanej  akcji „Niepodległa do hymnu”, w ramach której każdy będzie mógł 11 listopada w samo południe przyłączyć się do wspólnego śpiewania Hymnu Państwowego.

Punktualnie o godz. 12.00 w stacjach radiowych  i telewizyjnych będzie można wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego i przyłączyć się do wspólnego śpiewania.

Dobrego świętowania życzy Samorząd Uczniowski

Początek nowego roku szkolnego to okres nie tylko wytężonej nauki, czas przygotowywania się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, ale także czas zdobywania dodatkowych uprawnień przez naszych uczniów.

W ramach realizacji projektu pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” dofinansowanego z EFS uczniowie brali udział w następujących kursach realizowanych przez firmy zewnętrzne:
 • kursie operatora wózka widłowego
W sierpniu i październiku 20 uczniów kształcących się w Technikum i Szkole Branżowej I stopnia uczestniczyło w kursie operatora wózka widłowego.
Od początku realizacji projektu wsparciem zostało objętych 40 uczniów, którzy tym samym mieli możliwość uzyskania kwalifikacji w zakresie operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
 • kursie spawania
Od 14 września do 16 października 10 uczniów kształcących się w Szkole Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kierowca mechanik uczestniczyło w kursie spawania metodą MAG.
Łącznie od początku realizacji projektu specjalistyczne szkolenie odbyło 25 uczniów szkoły.
Kolejnych 5 uczniów 27 października br. rozpoczęło udział w kursie spawania metodą MAG.
Łącznie wsparciem zostało objętych 30 uczniów.
  kursie obsługi kasy fiskalnej
26 września i 3 października br. 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik handlowiec brali udział w kursie obsługi kasy fiskalnej.
Łącznie od początku realizacji projektu w kursie udział wzięło 20 uczniów szkoły nabywając tym samym kompetencje zwiększające szanse na rynku pracy.
 • kursie operatora koparkoładowarki
Od 1października do 17 października br. 8 uczniów kształcący się w III klasie technikum w zawodzie technik logistyk i technik handlowiec uczestniczyło w kursie operator koparkoładowarek w zakresie III klasy uprawnień.
Łącznie od stycznia 2019 roku specjalistyczne szkolenie odbyło 14 uczniów szkoły. Wszyscy uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie uzyskali uprawnienia operatora koparkoładowarki w zakresie klasy III.

Wszystkim uczestnikom kursów serdecznie gratulujemy nabycia kompetencji, uzyskania kwalifikacji!


 W dniu 18 września 2020 roku uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Koniecpolu tradycyjnie wzięli udział w corocznej akcji „Sprzątania Świata”. Tegoroczna, już 27., edycja akcji przebiegała pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” Działania w ramach akcji były wyjątkowe, ponieważ połączyliśmy ją z akcją zainicjowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – sadzi MY#, w której nieodpłatnie otrzymaliśmy sadzonki sosny, brzozy i świerka od pracowników Nadleśnictwa Koniecpol i zasadziliśmy na placu szkolnym ponad 50 drzewek. Swoje drzewko zasadziła pani dyrektor ZS Edyta Młyńska w towarzystwie młodzieży, wychowawców i pracownika Nadleśnictwa Koniecpol. Akcją zadrzewiania zajęła się klasa I szkoły branżowej, natomiast młodzież liceum i technikum wraz z wychowawcami wybrała się do lasu zbierać śmieci, których zebrano łącznie ponad 200 kg. Zlikwidowano również dzikie wysypiska.

R. Pośpiech

Sprzątanie świata