Olimpiada wiedzy o Afryce

W sobotę, 4 marca, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, odbył się etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Afryce, w którym wzięło udział ponad 150 uczniów z województwa śląskiego. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów klasy IV TL – Jakub Zjawiony i Marek Makieła. Celem olimpiady jest kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.
Wyniki olimpiady wkrótce. Trzymamy kciuki!