Spotkanie z przedstawicielami WCR i WAT

23 lutego uczniowie klas II, III i IV kształcący się w zawodzie technik logistyk uczestniczyli  w prelekcji dotyczącej służby w ramach szkolnictwa wojskowego przeprowadzonej przez przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie oraz przedstawiciela Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Młodzież  poznała strukturę szkolnictwa wojskowego oraz wymagania jakie należy spełnić  w celu pełnienia służby wojskowej, a także korzyści z nią związane. Przekazane zostały również informacje na temat nauki w ramach pięcioletnich studiów oficerskich.

Więcej informacji w zakresie szkolnictwa wojskowego można uzyskać na stronach internetowych:
https://terytorialsi.wp.mil.pl/
https://wcrczestochowa.wp.mil.pl/pl/
https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/studia-i-studium-wojskowe/

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
https://www.amw.gdynia.pl/
https://www.wojsko-polskie.pl/awl/
https://www.wojsko-polskie.pl/law/
https://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim/lekarski-mon/